تبیین مدل توسعه یافته برندینگ کارفرما در دانشگاه‌ تهران

EXPLANATION OF DEVELOPED EMPLOYER BRANDING (DEB MODEL) IN TEHRAN UNIVERSITY

دکتر سیدرضا سیدجوادین

دکتر طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری

دکتر عباسعلی رستگار

دکتر جواد فقیهی‌پور

Dr. Seyed Reza Seyed Javadin

Dr.Tahmores Hasangholi Pour Yasori

Dr. Abbasali Rastegar

Dr. Javad Faghihi Pour

International Journal of Scientific Research and Management Studies (IJSRMS)

ISSN: 2349-3771‌

Volume 3,  Issue 6

peg: 216-228

January, 2017

Available online http:

http://www.ijsrms.com/volume-3-issue-6.html

 


چکیده

برندینگ کارفرما به عنوان یک استراتژی موثر در جذب و نگهداشت کارکنان قلمداد می‌گردد که کارکنان را به مثابه مشتریان داخلی سازمان در نظر می‌گیرد و در راستای تعالی سازمان گام بر‌می‌دارد. در این مطالعه محققین به بررسی وضعیت برند کارفرما در دانشگاه تهران بر مبنای مدل توسعه یافته برندینگ کارفرما پرداختند. روش تحقیق از نوع کتابخانه‌ای، همبستگی و با رویکردی کمّی (پیمایشی) صورت گرفت. جمعیت آماري، متشكل از اساتید هئیت علمی و دانشجویان دوره دکتری مستعد جذب بودند که جهت تحلیل داده‌ها تعداد ۲۸۹ پرسشنامه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تحلیل‌ها نشان داد که میزان تحقق برند کارفرما در دانشگاه تهران تقریباً ۷۲ درصد می‌باشد و ترتیب اولویت ابعاد آن عبارتند از: فرهنگ سازمانی؛ جبران خدمت و مزایا؛ محیط و شرایط کاری؛ شهرت سازمانی؛ تعادل کار و زندگی. از سویی تحلیل‌ها حاکی از آن بود که بین متغیر برند کارفرما و ابعادش، رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت وجود دارد و مولفه‌های محیط و شرایط کاری؛ جبران خدمت و مزایا؛ شهرت سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ تعادل کار و زندگی به ترتیب دارای بیشترین همبستگی با متغیر برند کارفرما می‌باشند. در انتهای پژوهش نیز بر اساس تحلیل وضعیت موجود و مطلوب برند کارفرما، پیشنهاداتی در راستای تقویت برند کارفرمای دانشگاه تهران ارایه گردید.


کلید واژه‌ها: برند کارفرما؛ محیط و شرایط کاری؛ شهرت سازمانی؛ تعادل کار و زندگی؛ دانشگاه‌ تهران.


Abstract

Employer branding is considered as an effective strategy to attract and retention employees. It takes employees as internal customers of an organization and is aimed at organizational enhancement. This study examined employer branding status in Tehran University based on developed employer branding model. Our research methodology is correlational library method, and the approach quantitative. Statistical population consisted of scholars and competent to be attracted doctoral students where 289 questionnaires were used for data analysis. Analyses demonstrated that actualization of employer branding in Tehran University is about 72% and priorities sequence of dimensions is: Organizational culture, compensations and benefits, environment and work conditions, organizational reputation, work-life balance. On one hand, analyses indicated that there is a positive and significant relationship between employer branding variable and its dimensions and components such as environment and work conditions, compensations and benefits organizational culture, compensations and benefits, organizational reputation, organizational culture and work-life balance have the most correlation with employer branding, respectively.


KEYWORDS: Employer Branding, Environment and Work conditions, Organizational Reputation, Work-Life Balance, Tehran University.

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
21 + 28 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

کتاب مدیریت برند کارفرما

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – مهدی میخانیک بابائی شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۳۳-۰

کتاب برندینگ شخصی هنرمندان: عکاسان، طراحان، موسیقی‌دانان و مؤلفان

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – حامد جنتی شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۳۴-۷ سال

کتاب تفکر انتقادی

مولفین: دکتر جواد فقیهی پور – دکتر میثم کشاورز شابک: