مولفین: دکتر ناهید حیدری – دکتر ‌جواد فقیهی‌پور

با همکاری:  انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۱۸-۷

سال انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: دارالفنون

قطع: وزیری

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

بخش اول: مروری بر نسل‌ها

فصل اول: نسل و کوهورت

مقدمه    

مفهوم نسل         

نکات مهم در زمینه نسلی    

تعریف کوهورت‌    

تعریف مرزهای کوهورت     

انواع وضعیت روابط بین نسل‌ها          

۱- تفاوت نسلی    

۲- فاصله نسلی    

۳- شکاف نسلی   

انواع شکاف نسلی  

۴- گسست نسلی  

تقابل نسلی         

دسته‌بندی نسلی   

۱- دسته‌بندی نسلی ایرانی   

۲- دسته‌بندی نسلی جهانی  

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ویژگی‌های نسلی

مقدمه    

نسل اول؛ نسل گمشده        

نسل دوم؛ نسل بزرگان        

نسل سوم؛ نسل سنت‌گرایان 

نسل چهارم؛ نسل بومرها     

ویژگی‌های مشترک نسل بومرها       

نسل جونز           

نسل پنجم؛ نسل X           

ویژگی‌های مشترک نسل X

نسل ششم؛ نسل Y           

ویژگی‌های مشترک نسل Y

نسل C  

نسل هفتم؛ نسل Z

نسل هشتم؛ نسل α           

سیر تکامل نسلی نیروی کار 

منابع و مأخذ فصل

بخش دوم: تفاوت نسل‌ها

فصل سوم‌: تفاوت‌های نسلی در محیط کار

تفاوت‌های نسلی   

شباهت‌های نسلی 

چالش‌های نسلی   

میز مشترک یا فضای کاری مشترک   

طراحی داخلی دفتر کار به صورت ‌«فضای باز»   

افسانه‌ها و تفاوت‌های اغراقی

اهرم نقاط قوت هر نسل      

استراتژی‌های یکپارچه‌سازی تفاوت‌های نسلی در سازمان  

منتورینگ معکوس 

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تفاوت‌های نسلی در ارزش‌های کاری

ارزش‌های کاری   

تحول در ماهیت ارزش‌های کاری       

ارزش‌های کاری چندبعدی کارکنان نسل Y      

ارزش‌های کاری کارکنان نسل‌های مختلف       

کار معنادار          

مقایسه ارزش‌های کاری در نسل‌های مختلف     

تفاوت‌های نسلی در اخلاق کاری       

تحمل برای برآورده شدن خواسته‌ها    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تفاوت‌های نسلی در انگیزش کارکنان

عوامل انگیزشی ترجیحی     

عوامل برانگیختگی شغلی    

نوع سازمان ترجیحی          

عوامل تعیین‌کننده جستجوی شغل       

ابزارهای انگیزه‌بخشی ترجیحی نسل‌ها

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تفاوت‌های نسلی در نگرش کاری

تفاوت‌های نسلی در تعلق‌خاطر کارکنان

۱- ارتقای تعلق خاطر کارکنان نسل بومرها       

۲- ارتقای تعلق خاطر کارکنان نسل X

۳- ارتقای تعلق خاطر کارکنان نسل Y

به رسمیت شناختن کارکنان  

تفاوت‌های نسلی در تعادل بین زندگی و کار       

تفاوت‌های نسلی در وفاداری کارکنان  

تفاوت‌های نسلی در مثبت‌نگری کارکنان          

تفاوت‌های نسلی در پذیرش تغییر       

تفاوت‌های نسلی در نگرش به فناوری 

تفاوت‌های نسلی در تعهد سازمانی کارکنان       

تفاوت‌های نسلی در رضایت شغلی      

تفاوت‌های نسلی در نشاط سازمانی     

تفاوت‌های نسلی در درگیری شغلی     

اعتیاد به کار        

ارتباطات تهاجمی  

رفتار پرخاشگری منفعلانه؛ بی سر و صدا از بیرون، پر سر و صدا در درون       

تفاوت‌های نسلی در افسردگی           

حضورگرایی         

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: تفاوت‌های نسلی در روابط کارکنان

روابط کارکنان      

۱- مشارکت کارکنان         

صدای کارکنان     

۲- ارتباطات        

۲-۱- کانال‌های ارتباطی ترجیحی     

۲-۲- ترجیحات ارتباطی     

اتیکت    

۳- سرپرستی       

۴- کار تیمی        

۴-۱- انطباق افراد با ترجیحات نسلی در یک تیم مؤثر      

۴-۲- ویژگی‌های نسل‌های مختلف از دیدگاه کار تیمی    

۴-۳- مزایای تیم کاری چند نسلی     

۵- قوانین           

۶- توانمندسازی/ خودمختاری           

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تفاوت‌های نسلی در تعارضات

تعارض نسلی       

انسجام نسلی       

تعارض بین نسلی  

انحراف در محیط کار         

ریشه‌های بالقوه تعارض بین نسلی      

استراتژی‌های حل تعارض نسلی        

سایه شغلی          

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: تفاوت‌های نسلی در سبک رهبری

سبک کار ترجیحی نسل‌ها   

اتصال مفرط به اینترنت       

ترجیحات مدیریت 

سبک رهبری ترجیحی نسل‌ها           

سبک رهبری آزادی‌خواهانه  

ابزارهای تشویقی ترجیحی نسل‌ها      

ابزارهای تنبیهی ترجیحی نسل‌ها       

منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: تفاوت‌های نسلی در مدیریت پاداش

دیریت پاداش       

۱- حق‌الزحمه      

۲- مزایای کارکنان           

مراقبت وابسته      

۳- ارتقاء

۴- به رسمیت شناختن        

۵- برنامه‌های حمایت از کارکنان       

۶- امنیت شغلی    

منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: تفاوت‌های نسلی در توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی در محیط کار چند نسلی      

۱- آموزش کارکنان           

۱-۱- تفاوت‌های نسلی در یادگیری و آموزش    

یادگیری بین نسلی

۱-۲- چالش‌های یادگیری و آموزش با رویکرد تفاوت‌های نسلی     

۱-۳- نقش تفاوت‌های نسلی در آینده آموزش    

محیط کار مشاوره 

۲- توسعه کار راهه

استخدام در محیط کار چند نسلی        

گیمیفیکیشن        

۳- ارزیابی عملکرد

مدیریت عملکرد کارکنان در محیط کار چند نسلی           

۴- منتورینگ       

۵- مدیریت جانشین‌پروری   

منابع و مأخذ فصل

بخش سوم: مدیریت نسل‌ها

فصل دوازدهم: مدیریت بین نسلی

مقدمه    

مدیریت سنی       

روندهای نسلی     

مدیریت بین نسلی 

۱- افراد خبره چه می‌گویند؟ 

۲- روی تفاوت‌ها متمرکز نشوید        

۳- رابطه مبتنی بر همکاری ایجاد کنید

۴- روی کارکنانتان مطالعه کنید        

۵- موقعیت‌هایی را برای آموزش نسل‌های متقابل ایجاد کنید         

۶- مسیر زندگی را مدنظر قرار دهید    

۷- اصولی که باید به خاطر داشت      

استراتژی‌ها و اقدامات مؤثر برای مدیریت نیروی کار بین نسلی       

پیشنهاداتی برای رهبران سازمانی      

۱- بر شباهت‌ها تمرکز کنید 

۲- گفتگو را تشویق کنید و تقاضای بازخورد کنید 

۳- از تنوع حمایت کنید       

۴- استعدادها را جذب و عجین نمایید  

منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: مدیریت نسل Y

سل Y  

چرا افراد موفق، بارها شغل خود را تغییر می‌دهند؟

انتظارات کاری نسل Y       

دیدگاه زنان نسل Y          

اولویت‌های نسل Y در هنگام جستجوی شغل    

نکات مهم برای مدیریت نسل Y      

۱- کار تیمی را بخشی از فرهنگ شرکت خود قرار دهید    

۲- از سواد الکترونیکی آن‌ها استفاده کنید         

۳- از تنوع و انعطاف‌پذیری استقبال کنید           

۴- بر نتایج متمرکز شوید    

۵- امکان ارتباط از راه دور یا کار از راه دور را ایجاد نمایید 

۶- یک محیط کاری مطلوب ایجاد کنید           

۷- برنامه‌های پاداش و قدردانی را افزایش دهید 

۸- تکنیک‌های آموزشی با سبک یادگیری کارکنان نسل Y را تطبیق دهید     

۹- توقف، همکاری و گوش دادن       

۱۰- ذره‌بینی مدیریت نکنید 

سندرم مدیریت ذره‌بینی       

۱۱- کاری با یک هدف بزرگ ایجاد کنید         

۱۲- از ارتباطات پیچیده استفاده کنید   

منابع و مأخذ فصل

فصل چهاردهم: مدیریت نسل Z

نسل Z  

آنچه مدیران باید درباره کار با نسل Z بدانند      

۱- فهم نسل Z   

۲- کارآفرینی نسل Z        

اقتصاد گیگ        

۳- نسل ‌Z در محیط کار     

۴- مدیریت کردن نسل Z   

میکرو یادگیری    

تفاوت‌های نسل Z در محیط کار       

تغییرات ناشی از ورود نسل Z به محیط کاری    

چالش مدیریت نسل Z       

چطور مدیر بهتری برای نسل Z باشید؟           

برای مدیریت نسل Z چه باید کرد؟    

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
1 + 22 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

کتاب گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری‌ – دکتر

کتاب مصاحبه رفتاری

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – آرمان

کتاب تیپ‌شناسی MBTI

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – سارا حسینی ارانی شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۲۸-۶