مولفین: دکتر جواد فقیهی پور –  دکتر ایوب امیری
با پیشگفتاری از دکتر آذر صائمیان
با همکاری انجمن مدیریت ایران
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۹۸-۰
سال انتشار: ۱۳۹۸
ناشر: دارالفنون
تعداد صفحه: ۱۲۲
قطع: وزیری
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان  (رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت – انجمن مدیریت ایران)

«رهبری نسل‌ها در سازمان»

یکی از ویژگی‌های متمایز و برتر سازمان‌های نوین، رهبری قدرتمند و یکپارچه نسل‌های سازمانی است. در بیشتر سازمان‌ها حداقل حضور سه نسل به چشم می‌خورد، نسلی که با عنوان پیش‌کسوت و افراد با تجربه بالا با سازمان همکاری می‌کنند، نسلی که تولدشان هم زمان با دوران انقلاب اطلاعات و اینترنت بود و نسلی که بیشتر کارهای خود را از طریق اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و … انجام می‌دهند. با نگاهی گذرا به ویژگی هر کدام از نسل‌های فوق در می‌یابیم که چه چالش‌های آشکار و پنهانی در مدیریت و رهبری این نسل‌ها، سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه در سازمان‌ها باید مورد تعمق قرار گیرد، شناخت ویژگی‌های هر نسل و ایجاد ارتباط سازنده، اثربخش و چابک بین نسل‌ها می‌باشد. نسلی که از جنگ جهانی اول خاطرات بسیاری دارد و حافظه‌ای قدرتمند دارد تا نسلی که چابکی یادگیری و خلاقیت و نوآوری را با خود همراه دارد.

بیشتر محققان معتقدند در سازمان‌های امروزی مدیران بیشتر از آن که فعالیت‌هایشان بر اساس اصول مدیریت باشد، باید توانایی رهبری و هدایت نسل‌ها را داشته باشند تا بتوانند با ایجاد محیطی خلاق و پویا، ضمن حفظ و بهبود ارزش‌های سازمانی از طریق درک مشترک بین نسل‌ها از توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان جهت موفقیت سازمانی بهره‌مند گردند. 

کتاب حاضر که حاصل تلاش و مطالعات ارزشمند جناب آقای دکتر جواد فقیهی‌پور و جناب آقای دکتر ایوب امیری می‌باشد به طرح ویژگی‌های هر کدام از نسل‌های سازمانی می‌پردازد.

انجمن مدیریت ایران مطالعه این کتاب را به مدیران و رهبران سازمان‌ها توصیه می‌کند تا با شناخت دقیق ویژگی‌های نسل‌ها، مدیران بتوانند از مزایای فوق‌العاده آن برای ایجاد فضایی خلاق، نوآور و پرچاذبه برای سازمان‌ها بهره گیرند و نسبت به برنامه‌ریزی برای سرآمدی سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نسل‌ها برای توسعه فردی و سازمانی اقدامات شایسته به عمل آورند.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم مدیریت بین نسلی

مقدمه    

مفهوم نسل         

دسته‌بندی نسلی در ایران     

۱- دیدگاه چیت‌ساز قمی     

۲- دیدگاه غفاری و تمیزی‌فر

۳- دیدگاه بوستانی و چاری صادق      

۴- دیدگاه مسافری قمی و همکاران   

۵- دیدگاه حیدری و صحرانورد          

دسته‌بندی نسلی در خارج از کشور       

۱- دسته‌بندی آمریکایی      

۲- دسته‌بندی هارت          

۳- دسته‌بندی MMI & GU        

۴- دسته‌بندی تونگ و همکاران         

۵- دسته‌بندی کویین          

۶- دسته‌بندی کدرینگتون    

۷- دسته‌بندی مارتین         

۸- دسته‌بندی شریواستاوا و همکاران   

۹- دسته‌بندی بیسیک         

اهمیت مدیریت بین نسلی در سازمان  

۱- مدیریت چهار نسل در محیط کار   

۲- ارتقای تعلق‌خاطر کارکنان           

۳- شناسایی مشترکات نسل‌ها 

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: مروری بر ویژگی‌های نسل‌ها

نسل کهنه سربازان

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

بومرها   

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

نسل X 

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

نسل Y 

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: ارزش‌های کاری در نگاه نسل‌ها

مقایسه ارزش‌های مرتبط با کار در بین نسل‌های مختلف   

۱- خانواده          

۲- ارزش‌ها         

۳- پول  

۴- تحصیلات      

۵- چشم‌انداز        

۶-شیوه ارتباطات  

۷- ابزار ارتباطات  

۸- روابط

۹- وفاداری         

۱۰- اقتدار و سلسله‌مراتب    

۱۱- آمادگی تغییر 

۱۲- تعارضات      

۱۳- تصمیم‌گیری  

۱۴- نگرش نسبت به کار    

۱۵- دیدگاه نسبت به محیط کار        

۱۶- اخلاق کاری  

۱۷- تعادل کار و زندگی      

۱۸- انتظارات شغلی           

۱۹- کار با سایر نسل‌ها      

۲۰- آموزش        

۲۱- توسعه          

۲۲- توسعه کار راهه           

۲۳- ارائه بازخورد  

۲۴- پاداش‌ها و جبران خدمت           

۲۵- بازنشستگی   

انطباق افراد با ترجیحات نسلی در یک تیم مؤثر

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: اقدامات مؤثر در مدیریت بین نسلی

برقراری رابطه بین نسلی     

۱- خود گشودگی  

۲- تساوی          

۳- حمایتگری      

۴- مثبت‌گرایی     

احترام مثبت و معین به خویشتن         

انتقال احساس خوشایند خود نسبت به دیگران    

داشتن احساس مثبت و خوشایند در فراگرد ارتباطی          

۵- همدلی          

تمرکز بر فرآیند جانشینی مؤثر           

۱- به‌طور منظم فرصت‌های ارتقای سازمانی را برای کارکنان توضیح دهید     

۲- از کارکنان قدیمی به‌عنوان مربی کارمندان جدید استفاده کنید     

۳- از نیروهای بازنشسته به‌عنوان مشاور شرکت استفاده کنید          

۴- الزامات کاری انعطاف‌پذیری را شکل دهید    

۵- انگیزه‌ها و مشوق‌های متفاوتی را برای نسل‌های مختلف در نظر بگیرید    

اقدامات سازمان در مدیریت بین نسلی کارکنان  

پیشنهادات کاربردی در مدیریت بین نسلی        

۱- انعطاف‌پذیری را برای همه نسل‌ها لحاظ نمایید          

۲- انگیزه دادن و پاسخگویی به نیازهای گروه‌های نسلی مختلف     

۳- اهمیت به آموزش          

۴- به منظور نگهداشت کارکنان نسل X و نسل Y، فناوری خود را به‌روز نگه دارید

۵- تدبیر و تشویق حرکات جانبی در شرکت      

حرکت جانبی       

۶- ارتباطات بسیار مهم است و سبک‌های ارتباطی متفاوت است      

۷- بازخورد برای هر نسل مهم است، به ویژه برای نسل Y

۸- یک محیط فراگیر ایجاد کنید       

۹- استفاده از فرآیندهای گروهی، اما با دقت استفاده کنید  

۱۰- فرایندها و خط‌مشی‌های کارمندیابی و انتخاب را بازبینی کنید   

۱۱- همه خط‌مشی‌ها و قوانین خود را بازبینی کنید          

سبک لباس پوشیدن           

۱۲- به نحوی که اداره خود را ساختاربندی کرده‌اید توجه کنید         

۱۳- امکانات دیگر را در محل کار ارائه دهید     

۱۴- بازنشستگی مرحله‌ای، همراه با مشاوره رسمی برای بازنشستگی کارکنان

منابع و مأخذ فصل 

فصل پنجم: ابزارهای مدیریت بین نسلی

کتاب کار

۱- آنچه در این کتاب کار ارائه می‌گردد

۲- چه کسی باید از این کتاب کار استفاده کند؟  

۳- چگونه از این کتاب کار استفاده کنید           

ارزیابی سیستم‌های بین نسلی سازمانی (ACIS)           

قسمت اول: ارزیابی خط‌مشی

نمرات ارزیابی خط‌مشی خود را تفسیر نمایید      

قسمت دوم: ارزیابی عملیات‌ها           

نمرات ارزیابی عملیات‌های خود را تفسیر نمایید   

خلاصه ابزارهای توصیه شده 

۱- نمرات ارزیابی خط‌مشی  

۲- نمرات ارزیابی عملیات‌ها 

مراحل اقدام         

۱- تحلیل اثر نسلی

۱-۱- هدف         

۱-۲- داده‌ها       

۱-۳- کاربرد ابزار 

۱-۴- مثال شماره ۱          

۱-۵- مثال شماره ۲          

۲- مربیگری درجه ۳۶۰      

۲-۱- هدف         

۲-۲- داده‌ها       

۲-۳- کاربرد ابزار 

۲-۴- انواع برنامه‌های مربیگری        

۲-۵- مثال شماره ۱          

۲-۶- مثال شماره ۲          

۳- تیم‌های نیروی کار بین نسلی       

۳-۱- هدف         

۳-۲- داده‌ها       

۳-۳- کاربرد ابزار 

۳-۴- اجرا          

۳-۵- مثال شماره ۱          

۳-۶- مثال شماره ۲          

۴- قدرت دیدگاه   

۴-۱- هدف         

۴-۲- داده‌ها       

۴-۳- کاربرد ابزار 

۴-۴- مثال شماره ۱          

۴-۵- مثال شماره ۲          

۵- مسابقه تیم بین نسلی     

۵-۱- هدف         

۵-۲- داده‌ها       

۵-۳- کاربرد ابزار 

۵-۴- اجرا          

۵-۵- مثال شماره ۱          

۵-۶- مثال شماره ۲  

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تمرینات مدیریت بین نسلی

تمرینات مدیریت بین نسلی  

۱- گفتگوی فوری 

۲- خط سن         

۳- شما هم همین‌طور؟‌       

جمع‌بندی

منابع و مأخذ فصل 

پیوست؛ معرفی منابع بیشتر جهت مطالعه

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
3 + 17 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

کتاب حل تعارضات شخصی و کاری با رویکرد رفتارشناسی دیسک

مولفین:  دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – فرگل

کتاب رفتار‌شناسی دیسک

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری – حسین

کتاب مدیریت بین ‌نسلی سازمانی

مولفین: دکتر ناهید حیدری – دکتر ‌جواد فقیهی‌پور با همکاری: