مولفین: دکتر جواد فقیهی پور –  دکتر ایوب امیری
با پیشگفتاری از دکتر آذر صائمیان
با همکاری انجمن مدیریت ایران
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۹۸-۰
سال انتشار: ۱۳۹۸
ناشر: دارالفنون
تعداد صفحه: ۱۲۲
قطع: وزیری
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان  (رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت – انجمن مدیریت ایران)

«رهبری نسل‌ها در سازمان»

یکی از ویژگی‌های متمایز و برتر سازمان‌های نوین، رهبری قدرتمند و یکپارچه نسل‌های سازمانی است. در بیشتر سازمان‌ها حداقل حضور سه نسل به چشم می‌خورد، نسلی که با عنوان پیش‌کسوت و افراد با تجربه بالا با سازمان همکاری می‌کنند، نسلی که تولدشان هم زمان با دوران انقلاب اطلاعات و اینترنت بود و نسلی که بیشتر کارهای خود را از طریق اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و … انجام می‌دهند. با نگاهی گذرا به ویژگی هر کدام از نسل‌های فوق در می‌یابیم که چه چالش‌های آشکار و پنهانی در مدیریت و رهبری این نسل‌ها، سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه در سازمان‌ها باید مورد تعمق قرار گیرد، شناخت ویژگی‌های هر نسل و ایجاد ارتباط سازنده، اثربخش و چابک بین نسل‌ها می‌باشد. نسلی که از جنگ جهانی اول خاطرات بسیاری دارد و حافظه‌ای قدرتمند دارد تا نسلی که چابکی یادگیری و خلاقیت و نوآوری را با خود همراه دارد.

بیشتر محققان معتقدند در سازمان‌های امروزی مدیران بیشتر از آن که فعالیت‌هایشان بر اساس اصول مدیریت باشد، باید توانایی رهبری و هدایت نسل‌ها را داشته باشند تا بتوانند با ایجاد محیطی خلاق و پویا، ضمن حفظ و بهبود ارزش‌های سازمانی از طریق درک مشترک بین نسل‌ها از توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان جهت موفقیت سازمانی بهره‌مند گردند. 

کتاب حاضر که حاصل تلاش و مطالعات ارزشمند جناب آقای دکتر جواد فقیهی‌پور و جناب آقای دکتر ایوب امیری می‌باشد به طرح ویژگی‌های هر کدام از نسل‌های سازمانی می‌پردازد.

انجمن مدیریت ایران مطالعه این کتاب را به مدیران و رهبران سازمان‌ها توصیه می‌کند تا با شناخت دقیق ویژگی‌های نسل‌ها، مدیران بتوانند از مزایای فوق‌العاده آن برای ایجاد فضایی خلاق، نوآور و پرچاذبه برای سازمان‌ها بهره گیرند و نسبت به برنامه‌ریزی برای سرآمدی سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نسل‌ها برای توسعه فردی و سازمانی اقدامات شایسته به عمل آورند.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم مدیریت بین نسلی

مقدمه    

مفهوم نسل         

دسته‌بندی نسلی در ایران     

۱- دیدگاه چیت‌ساز قمی     

۲- دیدگاه غفاری و تمیزی‌فر

۳- دیدگاه بوستانی و چاری صادق      

۴- دیدگاه مسافری قمی و همکاران   

۵- دیدگاه حیدری و صحرانورد          

دسته‌بندی نسلی در خارج از کشور       

۱- دسته‌بندی آمریکایی      

۲- دسته‌بندی هارت          

۳- دسته‌بندی MMI & GU        

۴- دسته‌بندی تونگ و همکاران         

۵- دسته‌بندی کویین          

۶- دسته‌بندی کدرینگتون    

۷- دسته‌بندی مارتین         

۸- دسته‌بندی شریواستاوا و همکاران   

۹- دسته‌بندی بیسیک         

اهمیت مدیریت بین نسلی در سازمان  

۱- مدیریت چهار نسل در محیط کار   

۲- ارتقای تعلق‌خاطر کارکنان           

۳- شناسایی مشترکات نسل‌ها 

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: مروری بر ویژگی‌های نسل‌ها

نسل کهنه سربازان

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

بومرها   

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

نسل X 

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

نسل Y 

۱- سابقه/ تاریخچه/ توضیح 

۲- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها      

۳- دیدگاه نسبت به کار       

۴- انتقادات         

۵- انگیزه دهنده‌ها

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: ارزش‌های کاری در نگاه نسل‌ها

مقایسه ارزش‌های مرتبط با کار در بین نسل‌های مختلف   

۱- خانواده          

۲- ارزش‌ها         

۳- پول  

۴- تحصیلات      

۵- چشم‌انداز        

۶-شیوه ارتباطات  

۷- ابزار ارتباطات  

۸- روابط

۹- وفاداری         

۱۰- اقتدار و سلسله‌مراتب    

۱۱- آمادگی تغییر 

۱۲- تعارضات      

۱۳- تصمیم‌گیری  

۱۴- نگرش نسبت به کار    

۱۵- دیدگاه نسبت به محیط کار        

۱۶- اخلاق کاری  

۱۷- تعادل کار و زندگی      

۱۸- انتظارات شغلی           

۱۹- کار با سایر نسل‌ها      

۲۰- آموزش        

۲۱- توسعه          

۲۲- توسعه کار راهه           

۲۳- ارائه بازخورد  

۲۴- پاداش‌ها و جبران خدمت           

۲۵- بازنشستگی   

انطباق افراد با ترجیحات نسلی در یک تیم مؤثر

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: اقدامات مؤثر در مدیریت بین نسلی

برقراری رابطه بین نسلی     

۱- خود گشودگی  

۲- تساوی          

۳- حمایتگری      

۴- مثبت‌گرایی     

احترام مثبت و معین به خویشتن         

انتقال احساس خوشایند خود نسبت به دیگران    

داشتن احساس مثبت و خوشایند در فراگرد ارتباطی          

۵- همدلی          

تمرکز بر فرآیند جانشینی مؤثر           

۱- به‌طور منظم فرصت‌های ارتقای سازمانی را برای کارکنان توضیح دهید     

۲- از کارکنان قدیمی به‌عنوان مربی کارمندان جدید استفاده کنید     

۳- از نیروهای بازنشسته به‌عنوان مشاور شرکت استفاده کنید          

۴- الزامات کاری انعطاف‌پذیری را شکل دهید    

۵- انگیزه‌ها و مشوق‌های متفاوتی را برای نسل‌های مختلف در نظر بگیرید    

اقدامات سازمان در مدیریت بین نسلی کارکنان  

پیشنهادات کاربردی در مدیریت بین نسلی        

۱- انعطاف‌پذیری را برای همه نسل‌ها لحاظ نمایید          

۲- انگیزه دادن و پاسخگویی به نیازهای گروه‌های نسلی مختلف     

۳- اهمیت به آموزش          

۴- به منظور نگهداشت کارکنان نسل X و نسل Y، فناوری خود را به‌روز نگه دارید

۵- تدبیر و تشویق حرکات جانبی در شرکت      

حرکت جانبی       

۶- ارتباطات بسیار مهم است و سبک‌های ارتباطی متفاوت است      

۷- بازخورد برای هر نسل مهم است، به ویژه برای نسل Y

۸- یک محیط فراگیر ایجاد کنید       

۹- استفاده از فرآیندهای گروهی، اما با دقت استفاده کنید  

۱۰- فرایندها و خط‌مشی‌های کارمندیابی و انتخاب را بازبینی کنید   

۱۱- همه خط‌مشی‌ها و قوانین خود را بازبینی کنید          

سبک لباس پوشیدن           

۱۲- به نحوی که اداره خود را ساختاربندی کرده‌اید توجه کنید         

۱۳- امکانات دیگر را در محل کار ارائه دهید     

۱۴- بازنشستگی مرحله‌ای، همراه با مشاوره رسمی برای بازنشستگی کارکنان

منابع و مأخذ فصل 

فصل پنجم: ابزارهای مدیریت بین نسلی

کتاب کار

۱- آنچه در این کتاب کار ارائه می‌گردد

۲- چه کسی باید از این کتاب کار استفاده کند؟  

۳- چگونه از این کتاب کار استفاده کنید           

ارزیابی سیستم‌های بین نسلی سازمانی (ACIS)           

قسمت اول: ارزیابی خط‌مشی

نمرات ارزیابی خط‌مشی خود را تفسیر نمایید      

قسمت دوم: ارزیابی عملیات‌ها           

نمرات ارزیابی عملیات‌های خود را تفسیر نمایید   

خلاصه ابزارهای توصیه شده 

۱- نمرات ارزیابی خط‌مشی  

۲- نمرات ارزیابی عملیات‌ها 

مراحل اقدام         

۱- تحلیل اثر نسلی

۱-۱- هدف         

۱-۲- داده‌ها       

۱-۳- کاربرد ابزار 

۱-۴- مثال شماره ۱          

۱-۵- مثال شماره ۲          

۲- مربیگری درجه ۳۶۰      

۲-۱- هدف         

۲-۲- داده‌ها       

۲-۳- کاربرد ابزار 

۲-۴- انواع برنامه‌های مربیگری        

۲-۵- مثال شماره ۱          

۲-۶- مثال شماره ۲          

۳- تیم‌های نیروی کار بین نسلی       

۳-۱- هدف         

۳-۲- داده‌ها       

۳-۳- کاربرد ابزار 

۳-۴- اجرا          

۳-۵- مثال شماره ۱          

۳-۶- مثال شماره ۲          

۴- قدرت دیدگاه   

۴-۱- هدف         

۴-۲- داده‌ها       

۴-۳- کاربرد ابزار 

۴-۴- مثال شماره ۱          

۴-۵- مثال شماره ۲          

۵- مسابقه تیم بین نسلی     

۵-۱- هدف         

۵-۲- داده‌ها       

۵-۳- کاربرد ابزار 

۵-۴- اجرا          

۵-۵- مثال شماره ۱          

۵-۶- مثال شماره ۲  

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تمرینات مدیریت بین نسلی

تمرینات مدیریت بین نسلی  

۱- گفتگوی فوری 

۲- خط سن         

۳- شما هم همین‌طور؟‌       

جمع‌بندی

منابع و مأخذ فصل 

پیوست؛ معرفی منابع بیشتر جهت مطالعه

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
1 + 14 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

کتاب کاربرد رفتارشناسی دیسک در مدیریت منابع انسانی

مولف: دکتر جواد فقیهی‌پور با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان

دوره خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت قطارهای مسافری رجا (گروه دوم)

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور مخاطبین: کارکنان شرکت قطارهای مسافری رجا

کتاب مدیریت استعدادهای سازمانی

مولفین: دکتر جواد فقیهی پور – دکتر نوش‌آفرین چترچی با