مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – دکتر آزاده اشرفی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۲۶-۲

سال انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۱۸۰

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

بخش اول: تیم

فصل اول: تعاریف و مفاهیم تیم

مقدمه    

دلایل اهمیت تنوع نیروی کار

تعریف تیم           

انواع تیم‌ها          

۱- تیم‌های‌ کارکردی یا دپارتمانی      

۲- تیم‌های میان کارکردی  

۳- تیم‌های خود مدیریتی    

۴- تیم‌های غیررسمی        

۵- تیم‌های سنتی‌ 

۶- تیم‌های حل مسئله        

۷- تیم‌های رهبری

۸- تیم‌های خود هدایت‌گر   

۹- تیم‌های E     

اندازه بهینه یک تیم

ویژگی‌های تیم‌های اثربخش

۱- شفاف‌سازی مسیر         

۲- مسئولیت‌های شفاف      

۳- اعضای باسواد  

۴- رویه‌های عملیاتی معقول 

۵- روابط بین شخصی        

۶- به اشتراک گذاشتن موفقیت‌ها و شکست‌ها   

۷- روابط خارجی  

مزایای سازمانی تیم‌ها        

۱- بهبود کیفیت زندگی کاری           

۲- کاهش غیبت و ترک خدمت‌         

۳- افزایش نوآوری

۴- سازگاری و انعطاف‌پذیری سازمانی 

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ایجاد و توسعه تیم‌

هدف از ایجاد تیم  

مراحل ایجاد یک تیم کاری موفق      

۱- شفافیت در وظایف        

۲- شناسایی مهارت‌های موردنیاز       

۳- شناسایی افراد 

۴- استخدام درست

۵- صداقت در استخدام       

۶- مدیریت کنید   

نحوه ایجاد یک تیم با عملکرد بالا     

مراحل توسعه تیم  

۱- شکل‌گیری     

۲- توفان

۳- هنجار‌سازی    

۴- اجرا  

۵- انحلال          

تکنیک‌های تشویق اعضای تیم به مشارکت در یک پروژه  

۱- جوّ آرام          

۲- ترجیحات‌       

۳- وظایف‌ کاری  

۴- تحسین و بازخورد         

۵- حمایت کردن  

حفظ روابط کاری مؤثر در یک تیم      

موانع اثربخشی تیم

۱- اهداف تیمی نامشخص‌   

۲- ارتباطات ضعیف           

۳- تعارض در روابط‌           

۴- عدم پاسخگویی

منابع و مأخذ فصل

بخش دوم: کار تیمی

فصل سوم‌: تعاریف و مفاهیم کار تیمی

تعریف کار تیمی    

اهمیت کار تیمی در محیط کار          

ملزومات کار تیمی 

کار تیمی در یک پروژه        

۱- وظایف فردی  

۲- مسئولیت‌های مشترک    

۳- اولویت‌ها        

۴- انگیزه           

تشویق به کار تیمی

روش‌های ایجاد فرهنگ کار تیمی در محیط کار 

۱- تقسیم کار      

۲- کمک بخواهید 

۳- با صدای بلند کار کنید    

۴- یک نمونه اولیه را به اشتراک بگذارید          

۵- ایجاد یک فرایند بازنگری           

۶- تمرکز بر یک هدف مشترک        

۷- با همدیگر جشن بگیرید  

مراحل ایجاد محیط کار تیمی

مزایا و چالش‌های کار تیمی 

۱- مزایای کار تیمی          

۱-۱- ارتقای پیوستگی       

۱-۲- ارتقاء تفکر متنوع       

۱-۳- سینرژی (هم‌افزایی)   

۱-۴- اعتماد        

۱-۵- افزایش کارایی         

۱-۶- تکمیل نقاط قوت یکدیگر        

۱-۷- نوآوری از طریق تعارض سازنده 

۱-۸- ترک خدمت کمتر کارکنان       

۱-۹- انعطاف‌پذیری نیروی کار         

۲- چالش‌های کار تیمی      

۲-۱- از دست دادن کارایی  

۲-۲- عدم برقراری ارتباطات مؤثر      

۲-۳- تعارض      

۲-۴- طفره‌روی مسئولیت    

۲-۵- تفکر گروهی

۲-۶- فرایند‌ی پیچیده        

۲-۷- ارزیابی سهم یک فرد 

۲-۸- فلج تحلیلی 

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: کار تیمی اثربخش

ویژگی‌های یک کار تیمی اثربخش     

۱- تعهد به موفقیت تیمی    

۲- وابستگی متقابل           

۳- مهارت‌های بین شخصی 

۴- ترکیب مناسب تیم        

۵- تعهد به رهبری تیم و پاسخگویی   

۶- جهت روشن    

۷- ارتباطات باز و صادقانه   

۸- از ریسک‌پذیری و تغییر حمایت کنید           

۹- نقش‌های تعریف شده     

۱۰- پاسخگویی متقابل       

۱۱- اهداف مشترک           

۱۲- اختلاف نظرات را تشویق کنید     

۱۳- همکاری      

۱۴- اعتماد به تیم 

مراحل ایجاد یک کار تیمی اثربخش   

نکات مهم برای کار تیمی اثربخش     

۱- تیم در مورد مأموریتش کاملاً شفاف است     

۲- محیط تیم، ریسک‌های منطقی را تشویق می‌کند        

۳- ارتباطات محترمانه یک هنجار است           

۴- حس شدید تعهد گروهی 

۵- خلاقیت و نوآوری یک هنجار است

۶- درگیر در بهبود مستمر است         

۷- مسائل و تعارضات کار تیمی را حل می‌کند    

۸- رهبری مشارکتی را تمرین می‌کند  

۹- تصمیمات با کیفیت بالا می‌گیرد    

رازهای یک کار تیمی اثربخش          

۱- شفافیت         

۲- اهداف شفاف   

۳- نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف      

۴- به رسمیت شناختن دستاوردها       

۵- تشویق توفان فکری و خلاقیت     

۶- پاسخگویی     

۷- فراوانی تنوع    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: مهارت‌های کار تیمی

مهارت‌های کار تیمی         

۱- ارتباطات خوب 

۲- مدیریت تعارض

۳- گوش دادن فعال و مؤثر  

۴- اعتبار

۵- احترام           

۶- حل مسئله      

۷- قالب‌بندی مسئله          

۸- هوش هیجانی 

۹- توانایی‌های انگیزشی     

۱۰- آگاهی         

۱۱- اعتماد و خود افشایی    

۱۲- حمایت        

۱۳- مسئولیت      

۱۴- صداقت        

۱۵- همدلی        

۱۶- همکاری      

۱۷- گشودگی      

بهبود مهارت‌های کار تیمی  

۱- تعهد به فداکاری           

۲- تعیین اهداف کاری و زندگی         

۳- یاد بگیرید که گوش دهید

۴- مبارزه با منفی بودن      

۵- بازخورد صادقانه دریافت کنید       

۶- اهداف شخصی را تعیین کنید        

۷- تمرین کنید     

۸- با مهارت‌های کار تیمی قوی را از دیگران تقلید کنید   

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: بهبود و ارتقای کار تیمی

بهبود کار تیمی     

استراتژی‌های بهبود کار تیمی           

۱- الگو باشید      

۲- ایجاد اعتماد و احترام     

۳- تشویق به معاشرت        

۴- پرورش ارتباطات باز      

۵- نقش‌ها و مسئولیت‌ها را شفاف کنید

۶- فرایندهای تیم را سازمان‌دهی کنید

۷- اهداف تعیین شده را تنظیم کنید     

۸- کار خوب را به رسمیت بشناسید     

۹- میانجی‌گری سریع و کارآمد تعارضات         

۱۰- به اعضای تیم اجازه دهید تا به طور فعال در تصمیم‌گیری شرکت کنند     

۱۱- از یک نرم‌افزار مدیریت وظیفه استفاده کنید 

۱۲- حفظ تعادل کار           

۱۳- به طور منظم ملاقات کنید         

۱۴- مدیریت ذره‌بینی نداشته باشید     

۱۵- فضا را ایجاد کنید       

۱۶- آداب و رسوم تیم را شکل دهید    

۱۷- از اندازه تیم به نفع خود استفاده کنید          

۱۸- استخدام کردن یک تیم مسئولیت‌پذیر        

۱۹- بازخورد مکرر بدهید     

۲۰- برای جشن گرفتن وقت بگذارید  

ابزارهای ارتقای کار تیمی    

۱- ارتباطات خوب 

۲- حمایت از یکدیگر         

۳- منتورینگ       

۴- توفان فکری   

۵- تعویض مشتریان و برنامه‌های زمانی          

منابع و مأخذ فصل

بخش سوم: تیم‌سازی

فصل هفتم: تعاریف و مفاهیم تیم‌سازی

تاریخچه ‌تیم‌سازی 

تئوری‌های ‌تیم‌سازی          

تعریف ‌تیم‌سازی    

اهداف تیم‌سازی    

قلمرو ‌تیم‌سازی     

سطوح ‌تیم‌سازی    

۱- افراد 

۲- تیم‌های کوچک

۳- جزایر تیمی     

۴- تیم‌های بزرگ 

انواع ‌تیم‌سازی      

۱- ‌تیم‌سازی مبتنی بر شخصیت/ تیپ رفتاری    

۲- ‌تیم‌سازی مبتنی بر فعالیت           

۳- ‌تیم‌سازی مبتنی بر مهارت           

۴- ‌تیم‌سازی مبتنی بر حل مسئله       

رویکردهای ‌تیم‌سازی         

۱- هدف‌گذاری     

۲- شفاف‌سازی نقش          

۳- حل مسئله      

۴- مدیریت روابط بین شخصی         

مزایا و چالش‌های تیم‌سازی 

۱- مزایای تیم‌سازی          

۱-۱- افزایش روحیه کارکنان           

۱-۲- بهبود ارتباطات تیم    

۱-۳- اعتمادسازی در بین کارکنان     

۱-۴- شناخت بهتر هم‌تیمی‌ها          

۱-۵- حل تعارضات           

۱-۶-  افزایش همکاری      

۱-۷- افزایش خلاقیت       

۱-۸- افزایش بهره‌وری      

۱-۹- شناسایی نقاط قوت و ضعف     

۱-۱۰- هدایت به سمت چشم‌انداز و مأموریت    

۱-۱۱- تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها    

۱-۱۲- تفکر خلاق و حل مسئله        

۱-۱۳- مدیریت ‌تغییر         

۱-۱۴- تسهیل در تفویض اختیار        

۲- چالش‌های تیم‌سازی      

۲-۱- افزایش هزینه‌ها       

۲-۲- پیامدهای ناخواسته    

۲-۳- توسعه تعارض          

۲-۴- اعضای غیرمولد تیم   

۲-۵- عدم همکاری احتمالی

۲-۶- دشواری ارزیابی عملکرد فردی  

۲-۷- مشکلات پاسخگویی  

فرایند تیم‌سازی    

الف- رویکرد اول  

۱- کاوش در تیم‌ها

۲- شناسایی وظایف          

۳- توسعه یک چشم‌انداز      

۴- عمل به عنوان یک تیم   

ب- رویکرد دوم   

۱- نیاز برای ‌تیم‌سازی را شناسایی کنید           

۲- اهداف و مجموعه مهارت‌های موردنیاز را تعریف کنید   

۳- نقش‌های تیم را در نظر بگیرید     

۴- استراتژی ‌تیم‌سازی را تعیین کنید   

۵- تیمی از افراد را توسعه دهید          

۶- قوانین را تنظیم و ابلاغ کنید         

۷- نقاط قوت افراد را مشخص کنید    

۸- بخشی از تیم باشید       

۹- نظارت بر عملکرد         

۱۰- زمان‌بندی جلسات       

۱۱- تیم را منحل کنید        

پ- رویکرد سوم   

۱- ساختار ‌تیم‌سازی           

۲- ماهیت افراد    

۳- محیط جلسه تیم           

۴- نحوه تصمیم‌گیری         

مهارت‌های ‌تیم‌سازی         

استراتژی‌های ‌تیم‌سازی       

نکات مهم در  تیم‌سازی      

۱- تجسس کنید   

۲- پایه اولیه را بگذارید       

۳- ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید           

۴- برای همه ارزش قائل شوید          

۵- اهداف را تعیین کنید       

۶- تشویق کنید، مجازات نکنید          

۷- تیم خود را توانمند نمایید 

۸- ملاقات روزانه  

۹- ناهار را با هم بخورید     

۱۰- داوطلب شوید

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تیم‌سازی اثربخش

مداخلات ‌تیم‌سازی

۱- مداخلات مبتنی بر مهارت           

۲- مداخلات حل مسئله      

۳- مداخلات مبتنی بر شخصیت        

۴- مداخلات مبتنی بر فعالیت           

مراحل تیم‌سازی اثربخش    

راهنمای گام‌به‌گام تیم‌سازی اثربخش   

نحوه ‌تیم‌سازی اثربخش      

۱- اهداف مشخصی را برای نتایج یک تیم تعیین کنید.     

۲- اهداف مشخصی را برای سنجش اثربخشی تیم تعیین کنید.        

۳- سازوکاری برای ارتباطات روشن و یکپارچه بین اعضای تیم تعریف کنید.    

۴- رویه تصمیم‌گیری و حل مسائل تعریف کنید  

۵- رویه‌های مدیریت منابع انسانی را توسعه دهید

۶- تعیین عضویت در تیم     

۷- در صورت لزوم، بازه‌های زمانی برای شروع و خاتمه یک تیم را تعیین کنید 

۸- تعیین عضویت در تیم     

۹- نقش رهبر را اختصاص دهید.       

۱۰- نقش ارتباط‌دهنده را تعیین کنید   

۱۱- منابع موردنیاز (آموزش، مواد، منابع و غیره) را شناسایی کنید     

۱۲- هزینه‌ها را برای تأمین منابع ضروری تیم مشخص کنید          

۱۳- با هر یک از اعضا تیم ارتباط برقرار کنید    

۱۴- فعالیت‌های ‌تیم‌سازی را برای حمایت از اعتماد و روابط کاری برنامه‌ریزی کنید.      

۱۵- اولین جلسه تیم را با دقت برنامه‌ریزی کنید 

۱۶- مرتباً وضعیت اعضای تیم را در رسیدن به هدف، پایش و گزارش کنید      

۱۷- از جلسات تیم حمایت کنید         

۱۸- به طور منظم دستاوردهای اعضای تیم را جشن بگیرید!           

چک لیست خود تشخیصی برای تیم‌سازی اثربخش          

۱- انتظارات شفاف تیم       

۲- زمینه تیم       

۳- تعهد تیم        

۴- شایستگی تیم  

۵- منشور تیم      

۶- کنترل تیم      

۷- همکاری تیمی 

۸- ارتباطات تیمی 

۹- نوآوری خلاق  

۱۰- پیامدهای تیم

۱۱- هماهنگی تیم

۱۲- تغییر فرهنگ تیم        

‌نکات مهم در تیم‌سازی اثربخش        

۱- درک کنید که یک تیم عالی چیست

۲- رهبری قوی ایجاد کنید  

۳- بین اعضای تیم اتصال برقرار کنید 

۴- با هر یک از اعضای تیم ارتباط برقرار کنید   

۵- افراد را به مشارکت و همکاری دعوت کنید!  

۶- در رویدادهای ‌تیم‌سازی سرمایه‌گذاری کنید   

۷- نظارت و بازنگری کنید   

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: فعالیت‌های تیم‌سازی

فعالیت‌های تیم‌سازی          

۱- فعالیت‌های ‌برنامه‌ریزی  

۲- فعالیت‌های سازگاری     

۳- فعالیت‌های اعتماد         

۴- فعالیت‌های ‌همکاری     

۵- فعالیت‌های رابطه‌سازی  

۶- فعالیت‌های حل مسئله    

۷- فعالیت‌های فیزیکی      

نقاط اهرمی در فعالیت‌های تیم‌سازی   

۱- تشویق فعالیت‌های ‌تیم‌سازی        

۲- ناهار تیم‌سازی 

۳- تعیین روز کاری کارکنان 

۴- تأمین فضاهای همکاری راحت     

۵- ایجاد باشگاه کتاب در محیط کار   

مزایای فعالیت‌های ‌تیم‌سازی

خدمات عام‌المنفعه؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی          

اشتراک‌گذاری حکمت (خرد) مدیریتی؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی           

یخ‌شکنی؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی         

۱- یخ‌شکن «تقویت آموزش و بحث»  

۲- یخ‌شکن عمل‌گرا           

۳- بهترین یخ‌شکن‌ها برای جلسات و کلاس‌های آموزشی 

۴- توسعه یخ‌شکن 

۵- سؤالات یخ‌شکنی در تیم‌سازی      

۵-۱- سؤالات یخ‌شکنی شناختی       

۵-۲- سؤالات یخ‌شکنی سرگرم‌کننده  

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
21 − 18 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دوره MBA؛ درس مدیریت منابع انسانی مقدماتی در دانشگاه تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور(دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مدت:

کتاب گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری‌ – دکتر

کتاب مصاحبه رفتاری

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – آرمان