دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره آموزشی مهارت توسعه اعتماد (اعتماد به نفس و اعتماد سازمانی) در شرکت برق منطقه‌ای باختر (شهر اراک)

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مخاطبین: مدیران شرکت برق منطقه‌ای