دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره آنلاین حل مسئله خلاقانه برای مدیران سازمان توسعه تجارت ایران (جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی)

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) تاریخ برگزاری دوره: تیرماه ۱۳۹۹