دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره مدیریت منابع انسانی مقدماتی برای مخاطبین دوره ارشد مدیریت کسب و کار گرایش دامپزشکی موسسه آموزش عالی آزاد بهار

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) تاریخ برگزاری دوره: مرداد و