دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره مهارت‌های مدیریتی برای دانش‌پذیران دوره ارشد مدیریت کسب‌و‌کار ورزشی (Sport MBA) موسسه علوم و فنون تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) تاریخ برگزاری دوره: مرداد و