اخلاق حرفه‌ای (مفاهیم، تعاریف و کاربردها)

 
مولفین:‌ دکتر حمیدرضا سهیلی
دکتر جواد فقیهی‌پور
حسین مهدوی‌نسب
با پیشگفتاری از: دکتر آذر صائمیان
با همکاری: انجمن مدیریت ایران
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۷۱-۵۹-۱
سال انتشار: ۱۳۹۶
ناشر: دارالفنون
تعداد صفحه: ۴۴۹
قطع: وزیری
تیراژ: ۵۰۰ جلد

                جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.


 پیشگفتار دکتر آذر صائمیان (رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت – انجمن مدیریت ایران)

یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران برجسته و کارآمد سازمان‌های پیشرو، تلاش جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی سرمایه های انسانی است. این مدیران با ترویج مفاهیم و رعایت موازین اخلاقی تلاش دارند تا فضای جدیدی از تعهد و رسالت سازمانی تعریف نمایند. در همین راستا توجه به مفاهیم اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین الزامات سازمانها تعریف و تبیین شده است.

از اواخر قرن بیستم میلادی تاکنون طرح موضوعات اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در دانشکده‌های مدیریت از یک سو و بنگاه‌ها از سوی دیگر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه با توجه به هم‌راستایی این موضوعات با الزامات توسعه پایدار، مجامع علمی نیز حساسیت بیشتری در اجرای این مفاهیم در سازمانها به عمل آورده‌اند. مجله فورچون به عنوان یکی از معتبرترین مراجع رده‌بندی شرکت‌ها، از سال ۲۰۰۵ به بعد در رتبه‌بندی ۵۰۰ بنگاه برتر جهان، ميزان تعهد آنها به مسائل اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی را به عنوان يكي از معيارهاي سنجش و رتبه‌بندي خود قرار داده ‌است،

طبیعتا در مسئولیت‌های سازمانی که خود ریشه در مسئولیت‌های اخلاقی دارد، راز ماندگاری، بقا و توسعه سازمانها در گرو رعایت مسائل اخلاقی است. توجه به ابعاد مختلف اخلاق حرفه‌ای و آموزش مدیران و کارشناسان با رویکرد توسعه و تقویت مبانی فرهنگ سازمانی یکی از الزامات جهت ایجاد تعامل سازنده بین کلیه ذینفعان می‌باشد. در این راستا  تاکید بر ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند صداقت، تعهد، عدالت و انصاف، وفاداری، پاسخگویی، شفافیت، دوری از فساد، رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تنها بخش‌هایی از این مفهوم برجسته را نمایان می‌کند.

رويكرد اخلاقی مبتنی بر تفکر فضيلت‌گرايانه فضای سالم، شفاف و عاری از بی‌‌عدالتی را در سازمانها ایجاد می‌کند وکمک می‌نماید تا در رويارويي با معضلات اخلاقي، صرفاً احكام و فضيلت‌هاي اخلاقي ملاک عمل قرار گیرد. در این زمینه تدوین منشور اخلاقي یکی از گام‌های موثر در ایجاد و توسعه مبانی علمی اخلاق حرفه‌ای بر اساس رویکرد فضیلت‌گرایانه می‌باشد.

این منشور کمک می‌نماید تا ابعاد مختلف اخلاق حرفه‌ای از حوزه فردی‌، سازمانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و تعهد و التزام مدیران و کارکنان را به رعایت اصول و قواعد اخلاقی‌ جلب نماید. ذکر این نکته ضروری است که اخلاق حرفه‌ای باید به عنوان یک رویکرد استراتژیک مورد توجه مدیران ارشد سازمانها باشد تا بتوان با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه جهت تعالی سرمایه‌های انسانی همت گماشت. بنابراين برای توسعه مفاهیم اخلاقی نيازمند نگرش سيستمي هستيم که تمامی ابعاد و اجرای مفاهیم اخلاقی را مورد امعان نظر قرار دهیم. بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به این رویکرد در مقام تبيين و تحليل مسائل اخلاقي آسیب‌های جدی به سازمان وارد می‌کند.

امید است با مطالعه این کتاب ارزشمند مدیران، صاحبنظران، محققان، استادان و دانشجویان بتوانند ضمن ارتقاء دانش علمی خود در حوزه اخلاق حرفه‌ای، نسبت به جاری‌سازی آن در زندگی شخصی، سازمانی و اجتماعی خود همت گمارند و شاهد ترفیع رفتارهای عالمانه و اخلاقی در مناسبات حرفه‌ای و اجتماعی باشیم.


فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف
فصل اول: درآمدی بر اخلاق
  مقدمه     ۳

ماهیت اخلاق‌       ۴

ترمینولوژی اخلاق  ۵

تعریف اخلاق        ۵

اهمیت اخلاق        ۶

تفاوت مورال و اتیکس         ۷

علم اخلاق           ۱۰

انقلاب کپرنیکی در اخلاق    ۱۲

فلسفه اخلاق         ۱۳

نظریه افلاطون      ۱۳

نظریه ارسطو        ۱۳

موضوع اخلاق       ۱۶

اخلاق از دیدگاه اسلامی       ۱۶

رویکردی فرهنگی به اخلاق  ۱۷

استانداردهاي معنوي           ۱۸

قانون طلایی اخلاق            ۱۹

تفاوت بین اخلاق و قانون     ۱۹

ارزش‌ها؛ جوهره اخلاقیات و اصول اخلاقی         ۲۰

تغییرپذیری اخلاق  ۲۲

مزایای برنامه‌های اخلاقی    ۲۴

حوزه‌هاي اخلاق    ۲۵

اخلاق توصیفی      ۲۵

اخلاق هنجاري یا دستوري    ۲۶

اخلاق کاربردي (فرا اخلاق)  ۲۶

تعریف اخلاق کاربردی         ۲۸

نظام های اخلاقی (چارچوب های اخلاقی یا نظریه های اخلاقی)     ۲۹

نظام وظیفه‌گرا       ۳۰

نظام فایده‌گرا        ۳۰

نظام عدالت‌گرا      ۳۱

نظام آزادي‌گرا       ۳۱

نظام خیر‌گرا         ۳۱

پرسش‌هاي فصل   ۳۲

منابع فصل           ۳۲

فصل دوم: رفتار اخلاقی
  مقدمه     ۳۷

ماهیت رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی      ۳۷

مبناي اخلاقي بودن رفتار     ۳۸

نظام سه ارزشی در رفتار اخلاقی         ۳۸

رفتار ضد اخلاقی   ۳۹

رفتار غیر اخلاقی   ۳۹

رفتار اخلاقی         ۳۹

آموزش اخلاق       ۳۹

معمای اخلاقی      ۴۰

مسئولیت اجتماعی سازمان    ۴۱

تغییر رفتار اخلاقی  ۴۱

مراحل فرآیند رشد اخلاقی    ۴۱

اخلاق دگر پیروي   ۴۲

فردگرایی و مبادله  ۴۲

انتظارات متقابل و همنوایی میان فردي ۴۲

نظام اجتماعی       ۴۳

قرارداد اجتماعی     ۴۳

رشد اخلاقی         ۴۴

نظريه تحول اخلاقي سازمانها            ۴۵

سازمان غير اخلاقي            ۴۵

سازمان قانون‌گرا    ۴۵

سازمان اخلاقي ابزار انگار     ۴۶

سازمان اخلاق فردگرا          ۴۶

سازمان هویت اخلاقی         ۴۶

پیشایندهای رفتار اخلاقي كاركنان       ۴۶

پیشایندهای سطح كلان رفتار اخلاقي كاركنان    ۴۷

فرهنگ   ۴۷

اقتصاد    ۴۸‌

محيط سياسي       ۴۸

تکنولوژی ۴۸

مذهب    ۴۸

قانون     ۴۸

پیشایندهای سطح مياني رفتار اخلاقي كاركنان   ۴۸

رقابت     ۴۸

نظام پاداش          ۴۸

اصول رفتاري        ۴۸

خصوصيات شغلي   ۴۸

منابع      ۴۸

فرهنگ سازماني    ۴۸

اهداف سازمان       ۴۹‌

رفتار مدير            ۴۹

جو سازماني          ۴۹

اختيار سمت          ۴۹

ارزيابي عملكرد      ۴۹

افراد مرجع           ۴۹

پیشایندهای سطح خرد رفتار اخلاقي كاركنان     ۴۹

نگرش    ۴۹

نيت (قصد)           ۵۰‌

قدرت نفس          ۵۰

مركز كنترل         ۵۰

وابستگي ميداني    ۵۰

دموگرافي ۵۰

تاثير والدين          ۵۰

سطح توسعه اخلاقي            ۵۰

ارزش‌ها   ۵۰

باورها     ۵۱

پرسش‌هاي فصل   ۵۱

منابع فصل           ۵۱

فصل سوم: اخلاق کار
  مقدمه     ۵۳

تعریف اخلاق کار (اخلاق شغلی)         ۵۳

ابعاد اخلاق کار      ۵۴

پیشایندها اخلاق کار           ۵۵

بیگانگی سازمانی   ۵۵

رضایت شغلی        ۵۵

سبک مدیریت       ۵۶

عدالت سازمانی      ۵۶

پیامدهای اخلاق کار           ۵۷

رفتار شهروندي سازمانی      ۵۷

رضايت شغلي        ۵۷

استرس شغلي        ۵۸

تعهد سازماني        ۵۹

رفتار سازمانی مثبت            ۶۰

پرسش‌هاي فصل   ۶۱

منابع فصل           ۶۱

فصل چهارم: اخلاق سازمانی
  مقدمه     ۶۳

تعریف اخلاق سازماني         ۶۴

اهمیت اخلاق در سازمان      ۶۴

ضرورت اخلاق در سازمان    ۶۶

ترویج تلقی درست از سازمان و محیط آن در فرهنگ سازمانی         ۶۶

ممیزي اخلاقی اهداف و مأموریت سازمانی         ۶۷

ممیزي اخلاقی تصمیم‌سازي  ۶۷

کارکردهاي اخلاق در سازمان            ۶۷

برنامه‌هاي مدیریت اخلاق    ۶۸

اصول اخلاق سازمانی          ۶۸

امانتداری ۶۹‌

خدمتگذاری          ۶۹

مسئولیت‌پذیری‌      ۶۹

انضباط کاری        ۶۹

مهرورزی ۶۹

بردباری  ۶۹

دادورزی  ۶۹

فوايد مديريت اخلاق در محيط كار      ۷۰

بلوغ اخلاقي سازمان           ۷۰

نگرش اخلاقی در انجام وظیفه و مسئولیت         ۷۱

مشکلات و موانع علمی و عملی اخلاق  ۷۲

زمینه‌هاي کارکردي اخلاق سازمانی     ۷۵

اخلاق تحقیق و توسعه         ۷۶

اخلاق در تولید       ۷۶

اخلاق در بازاریابی  ۷۷

اخلاق در منابع انسانی         ۷۷

اخلاق در امور مالی ۷۹

اخلاق سازماني حاكم و اخلاق سازماني كلامي   ۸۰

توسعه اخلاق سازمانی          ۸۰

موانع رشد اخلاق در سازمانها ۸۲

موانع برون سازمانی            ۸۲

موانع درون سازمانی            ۸۳

پیامدهای اخلاق سازمانی     ۸۴

تعالي سازماني       ۸۴

عملکرد سازمانی    ۸۵

پرسش‌هاي فصل   ۸۶

منابع فصل           ۸۶

فصل پنجم: منشور اخلاقی
  مقدمه     ۸۹

منشور اخلاقی و منشور رفتاري           ۹۰

تعریف منشور اخلاقی          ۹۰

تعریف منشور رفتار‌ي           ۹۰

ضرورت منشور اخلاقی در سازمان       ۹۰

طیف منشور اخلاقی            ۹۱

مزایای منشور اخلاقی سازمان            ۹۳

افزایش خوشنامی و ارائه چهره‌اي مطلوب از سازمان          ۹۳

بهبود مدیریت ریسک و بحران           ۹۳

توسعه فرهنگ یکپارچه و ارزش‌هاي شفاف و استوار          ۹۳

ممانعت از اتخاذ جریمه و اقامه دعوي علیه سازمان           ۹۳

منابع منشور اخلاقی در سازمان          ۹۴

اخلاق اجتماعی     ۹۵

وفای به عهد        ۹۶

کمک متقابل        ۹۶

احترام به افراد       ۹۶

پرهیز از خشونت    ۹۶

تقویت اعتماد عمومی           ۹۶

رعایت نظم و انضباط عمومی ۹۶

راستگویی            ۹۷

ترویج روحیه عدالت‌خواهی و عدالت‌گري            ۹۷

اخلاق فردي         ۹۷

اخلاق حرفه‌اي      ۹۸

توزیع منشور اخلاقی            ۹۸

ارزیابی منشور اخلاقی          ۹۹

رویکردی دینی به منشور اخلاقی        ۹۹

معیارهاي جهانی منشور اخلاقی          ۱۰۰

اصل امانت           ۱۰۰

اصل مالکیت        ۱۰۰

اصل اعتبار و اعتماد ۱۰۰

اصل شفافیت        ۱۰۰

اصل منزلت          ۱۰۱

اصل انصاف          ۱۰۱

اصل شهروندي     ۱۰۱‌

اصل حساسیت      ۱۰۱

راهکارهایی براي تدوین برنامه اخلاقی ۱۰۱

فرآیند تدوین منشور اخلاقی   ۱۰۲

تعیین ارزش‌هاي سازمان      ۱۰۳‌

تعیین ذینفعان سازمان         ۱۰۳

مشارکت کارکنان در فرایند تدوین ضوابط اخلاقی            ۱۰۳

کسب پشتیبانی و حمایت مدیریت عالی ۱۰۴‌

بکارگیری مدیران کلیدي سازمان        ۱۰۴

تدوین منشور اخلاقی در سطحی فراگیر ۱۰۴

جامعیت منشور اخلاقی         ۱۰۴

روشنگری محدوده‌هاي خاکستري       ۱۰۵

استفاده از برنامه‌هاي ستادي و پشتیبانی‌کننده      ۱۰۵‌

نکات اساسی در تدوین منشور اخلاقی  ۱۰۵

عوامل مؤثر در تدوین منشور اخلاقی     ۱۰۷

عوامل فردي         ۱۰۷‌

عوامل حرفه‌اي      ۱۰۷

عوامل سازمانی      ۱۰۷

عوامل محیطی      ۱۰۷

دلایل عدم موفقیت منشور اخلاقی       ۱۰۸

مطالعات جدید پیرامون منشورهاي اخلاقی         ۱۰۹

نمونه‌هایی از منشور اخلاقی   ۱۱۰

منشور اخلاقی دانشگاه         ۱۱۰

منشور اخلاقی شرکت سایپا یدك        ۱۱۱

منشور اخلاقی شرکت پیشتازان تجارت آپادانا      ۱۱۲

منشور اخلاقی بانک ملی ایران           ۱۱۴

منشور اخلاقی شرکت پارس خودرو      ۱۱۵

پرسش‌هاي فصل   ۱۱۶

منابع فصل           ۱۱۷

فصل ششم: مبانی اخلاق حرفه‌اي
  مقدمه     ۱۱۹

مفهوم حرفه         ۱۱۹

تاریخچه اخلاق حرفه‌اي       ۱۲۰

ماهیت اخلاق حرفه‌ای         ۱۲۰

اخلاق حرفه‌ای؛ برآیند اخلاق سازمانی و اخلاق کار          ۱۲۱

اخلاق حرفه‌ای؛ مسئولیت‌پذیری در زندگی شغلی  ۱۲۱

مفهوم اخلاق حرفه‌اي          ۱۲۲

تعاریف اخلاق حرفه‌اي         ۱۲۳

اهميت اخلاق حرفه‌اي         ۱۲۶

اخلاق حرفه‌اي در سازمان    ۱۲۷

ویژگی‌هاي اخلاق حرفه‌اي   ۱۲۸

مسئولیت‌پذیري      ۱۲۸

برتري‌جویی و رقابت‌طلبی     ۱۲۸

صادق بودن          ۱۲۸

احترام به دیگران   ۱۲۸

احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعی   ۱۲۹

عدالت و انصاف     ۱۲۹

همدردي با دیگران ۱۲۹

وفاداري  ۱۲۹

بومي بودن اخلاق حرفه‌اي    ۱۲۹

ارزش‌هاي شاخص در اخلاق حرفه‌اي   ۱۳۰

معقول و موجه بودن            ۱۳۰

وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیري          ۱۳۰

حس احترام و ملاحظه         ۱۳۰

عدالت     ۱۳۰

اعتمادپذیري         ۱۳۰

صداقت   ۱۳۰

درستکاري           ۱۳۰

کدهای اخلاقی و رفتاری؛ ابراز ایجاد اخلاق حرفه‌ای         ۱۳۱

مفهوم کدهای اخلاقی و کدهای رفتاری           ۱۳۱

مشکلات کدها و آیین‌نامه‌های اخلاقی ۱۳۲

کدهاي اخلاقی انجمن بازاریابی آمریکا ۱۳۳

کدهای اخلاقی مهندسین برق و الکترونیک       ۱۳۷

اصول اخلاقی فیدیک          ۱۳۸

عوامل نهادینه‌سازي اخلاق حرفه‌اي در سازمان   ۱۳۹

سلامت سازمانی؛ پیشایند اصلی اخلاق حرفه‌اي   ۱۴۱

پیامدهای اصلی اخلاق حرفه‌اي          ۱۴۱‌

موفقیت سازمان     ۱۴۱

خود کنترلی (خودنظارتی) کارکنان       ۱۴۲

پرسش‌هاي فصل   ۱۴۳

منابع فصل           ۱۴۳

فصل هفتم: رویکردی اسلامی به اخلاق حرفه‌ای
  مقدمه     ۱۴۷

اخلاق حرفه‌ای در نظام توحیدی         ۱۴۸

مبانی نظري اخلاق حرفه‌اي در اسلام  ۱۴۸

مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در نظام دینی            ۱۵۰

امانتداری ۱۵۰

رازداری   ۱۵۱

فروتنی در برابر دیگران       ۱۵۱

رعایت حق دیگران ۱۵۲

صداقت   ۱۵۲

مسئولیت‌پذیری      ۱۵۲

دادورزی  ۱۵۲

شفافیت   ۱۵۳

وفاداری  ۱۵۳

صبر و بردباری      ۱۵۳

میانه‌روی و اعتدال  ۱۵۴

شهامت در رأی     ۱۵۴

اصول اخلاق حرفه‌اي در نهج‌البلاغه     ۱۵۴

اصل احترام و تكريم ديگران (حرمت)   ۱۵۴

اصل آزادي           ۱۵۵

اصل انصاف          ۱۵۶

اصل وفاي به عهد  ۱۵۷

اصل امانت           ۱۵۸

اصل صداقت        ۱۵۹

اصل مسئوليت‌پذيري           ۱۵۹

اصل نقادي و انتقادپذيري     ۱۶۰

اصل قانون‌مداري   ۱۶۰

اصل مدارا و سعه صدر         ۱۶۱

اصل اعتدال          ۱۶۲

اصل فروتني و مهرباني       ۱۶۲

اصل رازداري        ۱۶۲

تحلیل نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر از منظر اخلاق حرفه‌ای    ۱۶۳

مدل مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان ۱۸۰

مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در قرآن         ۱۸۰

مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در سیره نبوی  ۱۸۰

مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در سیره علوی ۱۸۱

مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در سیره مهدوی           ۱۸۲

پرسش‌هاي فصل   ۱۸۳

منابع فصل           ۱۸۳

بخش دوم‌: کاربردها
فصل هشتم: اخلاق حرفه‌ای در بخش آموزش و پژوهش
  مقدمه     ۱۸۹

اخلاق در دانشگاه   ۱۹۰

هویت سازمانی دانشگاه        ۱۹۰

عناصر محیطی دانشگاه       ۱۹۱

عهد‌نامه اخلاقی و منشور اخلاقی دانشگاه          ۱۹۲

اخلاق حرفه‌اي در آموزش عالی          ۱۹۲

اصول ترویج اخلاق در دانشگاه           ۱۹۳

اصل تقدم اخلاق در رفتار ارتباطی درون شخصی بر رفتار ارتباطی برون شخصی            ۱۹۳

اصل تاثیر جهانی فساد در دانشگاه       ۱۹۴

اصل پرهیز از تحویلی‌نگری   ۱۹۴

اصل نیاز به سند جامع اخلاقی            ۱۹۶

اصل اسلامی بودن اخلاق دانشگاهی   ۱۹۸

اصول اخلاق حرفه‌اي در آموزش عالی  ۱۹۹

اصل احترام به شأن و آزادي انسانها     ۱۹۹‌

اصل وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیري    ۱۹۹

اصل سودمندي و عدم آسیب‌رسانی      ۱۹۹

اصل عدم تبعیض   ۱۹۹

اصل توجه به نظام ارزش‌هاي جامعه     ۱۹۹

اخلاق حرفه‌اي اعضاي هیئت علمی     ۲۰۰

اخلاق مديريتى مديران آموزش عالى    ۲۰۰

اخلاق در آموزش    ۲۰۲

اخلاق حرفه‌ای آموزش و تدريس         ۲۰۳

الزامات اخلاق حرفه‌اي معلمي            ۲۰۴

الزامات اخلاق حرفه‌اي معلمي از منظر دانشگاه‌هاي مختلف دنیا       ۲۰۴

توانمند‌سازي دانشجويان       ۲۰۵

ارتباط بي‌طرفانه با دانشجويان           ۲۰۵

رازداري   ۲۰۵

احترام به همکاران  ۲۰۵

احترام به موسسه    ۲۰۵

تسلط به محتوا      ۲۰۵

ارزشيابي معتبر دانشجويان    ۲۰۵

تسلط به اصول آموزش         ۲۰۵

الزامات اخلاق حرفه‌ای معلمي از منظر تعاليم اسلامي        ۲۰۶

دلسوزي نسبت به دانشجويان و تفقد از ايشان      ۲۰۷

احترام به شخصيت دانشجويان           ۲۰۷

رعايت عدالت و مساوات       ۲۰۸

رعايت اصول علمي آموزش و تدريس    ۲۰۸

اصول كلاس‌داري و شرايط كلاس      ۲۰۹

مشورت و نظر‌خواهي از دانشجويان      ۲۱۰

حفظ حيثيت و شئونات شغل معلمي      ۲۱۰

شهامت در اظهار حق          ۲۱۱

فروتني و عمل به علم          ۲۱۱

نقش استاد در تربيت اخلاقي فراگيران  ۲۱۲

اخلاق در پژوهش   ۲۱۷

تعریف اخلاق پژوهش          ۲۱۷

ابعاد اخلاق پژوهش            ۲۱۸

اصول اخلاقی پژوهش         ۲۲۰

حریم خصوصی و محرمانگی ۲۲۰

شفافیت   ۲۲۰

مسئولیت ۲۲۰

سلامت اخلاقی     ۲۲۰

عدالت     ۲۲۰

احترام به کرامت و حقوق انسانها         ۲۲۰

مدیریت داده‌ها      ۲۲۰

جنبه‌های منفی پژوهش       ۲۲۰

پیشایندهای اخلاق پژوهش   ۲۲۱

یادگیري اجتماعی   ۲۲۳

دینداري دانشجویان            ۲۲۳

فشار هنجاري جامعه           ۲۲۳

نگرش منفی جامعه و جامعه علمی       ۲۲۳

عوامل نظارتی       ۲۲۴

جامعه‌پذیري آموزشی ناقص   ۲۲۴

نگرش ابزاري به پژوهش      ۲۲۴

اخلاق در نگارش‌های علمی  ۲۲۵

مسئولیت اخلاقی نویسندگان  ۲۲۶

ویژگی‌هایی نویسندگان        ۲۲۶

ترتیب و جایگاه نویسندگان    ۲۲۶

قدردانی از همکاران مقاله     ۲۲۷

استفاده صحیح از دستاوردهای دیگران  ۲۲۷

انتشار دستاوردهای انتشاریافته به یک زبان جدید ۲۲۷

دستکاری در داده‌ها و نتایج   ۲۲۷

ارسال مقاله به مجلات         ۲۲۸

مسئولیت اخلاقی مجلات علمی          ۲۲۹

مسئولیت‌ اخلاقی داوران مقالات علمی  ۲۳۰

مسئولیت‌ اخلاقی سردبیران و اعضاي هيئت تحريريه نشریات علمی  ۲۳۲

مسئولیت‌ اخلاقی مدیر مسئول نشریات علمی      ۲۳۴

ماهیت سو‌ء‌رفتارهای پژوهشی            ۲۳۶

راهکارهای عملیاتی برای تحقق اخلاق پژوهش   ۲۳۷

اخلاق دانشجويى   ۲۳۸

انجمن‌های علمي؛ ابزار رشد اخلاق حرفه‌اي        ۲۳۸

نظام‌نامه اخلاقي دانشگاه      ۲۳۹

نظام‌نامه اخلاقي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي       ۲۴۲

اخلاق حرفه‌ای معلمان         ۲۴۴

پرسش‌هاي فصل   ۲۴۵

منابع فصل           ۲۴۶

فصل نهم: اخلاق حرفه‌ای در بخش سلامت
  مقدمه     ۲۵۳

اخلاق حرفه‌ای پرستاری       ۲۵۳

اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری         ۲۵۴

دوره دانشجویی؛ مبدا آموزش اخلاق حرفه‌ای پرستاری       ۲۵۵

قواعد اخلاق حرفه‌ای در پرستاری        ۲۶۰

عوامل تسهیل‌کننده رعایت اخلاق حرفه‌ای         ۲۶۲

عوامل مدیریتی     ۲۶۲

عوامل فردی پرستاران         ۲۶۴

عوامل مرتبط با بیماران        ۲۶۵

عوامل موثر بر ارتباط درمانی و حرفه‌ای مؤثر      ۲۶۵

موانع رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه‌ای         ۲۶۶

بعُد مديريتي         ۲۶۶

بعُد فردي و مراقبتي            ۲۶۷

بعُد محيطي          ۲۶۸

اخلاق حرفه‌ای پرستاران از ديدگاه بيماران         ۲۶۸‌

مسئوليت‌پذيري      ۲۷۰

كيفيت مراقبت      ۲۷۰

احترام به بيمار       ۲۷۰

ارزش‌های موثر بر اخلاق حرفه‌ای پرستاران        ۲۷۱

ارزش‌هاي عام موثر بر اخلاق حرفه‌ای  ۲۷۲

ارزش‌هاي خاص موثر بر اخلاق حرفه‌ای           ۲۷۲

پیامدهای اخلاق حرفه‌ای پرستاری      ۲۷۲

مسئولیت اجتماعی پرستاران   ۲۷۲

معنویت پرستاران   ۲۷۴

نظامنامه‌هاي اخلاق در پرستاري         ۲۷۵

نظامنامه اخلاقي پرستاري انجمن پرستاران كانادا ۲۷۵

بهداشت و تندرستي ۲۷۵

شان انساني          ۲۷۵

حفظ اسرار           ۲۷۶‌

عدالت     ۲۷۶

مسئوليت‌پذيري      ۲۷۶

نظامنامه اخلاقي پرستاري انجمن پرستاران آمريكا           ۲۷۶

اخلاق حرفه‌ای مامایی         ۲۷۷

اخلاق پزشکی       ۲۷۸

تعریف اخلاق پزشکی          ۲۷۹

اخلاق حرفه‌ای روانشناسان   ۲۸۰

مفهوم اخلاق حرفه‌ای روانشناسان       ۲۸۰

اصول اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان درمانی   ۲۸۲‌

اصل خودمختاري یا احترام به استقلال مراجع      ۲۸۲

اصل عدم آسیب‌رسانی         ۲۸۲

اصل نیکوکاري یا سودمندي  ۲۸۲

اصل عدالت یا منصفانه عمل کردن      ۲۸۳‌

اصل صادقانه عمل کردن یا وفاداري    ۲۸۳

اصول اخلاق در روانشناسي   ۲۸۳

آسيب نرساندن      ۲۸۳

احترام به استقلال و خودمختاري         ۲۸۴

سودرساني به ديگران          ۲۸۴‌

منصفانه رفتار كردن            ۲۸۴

وفاداري  ۲۸۴

متانت و وقار سازگارانه         ۲۸۴

درمانگري با دلسوزي و مهرباني         ۲۸۴

توجه به برتر بودن و كسب امتياز         ۲۸۴

پذيرش مسئوليت    ۲۸۴

ویژگی‌های شخصیتی؛ پیشایند اصلی اخلاق حرفه‌ای روانشناسان      ۲۸۵

پرسش‌هاي فصل   ۲۸۶

منابع فصل           ۲۸۷

فصل دهم: اخلاق حرفه‌ای در بخش خدمات
  مقدمه     ۲۹۱

اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی و کتابداري         ۲۹۱

مسئولیت‌هاي اخلاقی کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی  ۲۹۵

اخلاق گردشگري و هتلداری  ۳۰۱

روابط سالم و انساني در محل كار        ۳۰۳

دلبستگی و علاقه به کار       ۳۰۴

پشتکار و جدیت در کار         ۳۰۴

ابتکار عمل           ۳۰۴

چالش‌پذیری         ۳۰۵

اخلاق حرفه‌ای در حرفه کارگزاری       ۳۰۵

اصول اخلاقی در حرفه کارگزاری        ۳۰۶

معیارهای رفتار حرفه‌ای در حرفه کارگزاری        ۳۰۶

حرفه‌ای‌گری         ۳۰۶

علم به قوانین        ۳۰۶

استقلال و بی‌طرفی            ۳۰۶

عدم تحریف         ۳۰۶

عدم سوء‌رفتار        ۳۰۷‌

رقابت سالم          ۳۰۷

تلاش و پشتکار     ۳۰۷

نگهداری سوابق     ۳۰۷

ارتقای دانش حرفه‌ای          ۳۰۷

سلامت بازار سرمایه            ۳۰۷

عدم استفاده از اطلاعات نهانی           ۳۰۷

عدم دستکاری بازار ۳۰۷

وظایف در قبال مشتریان      ۳۰۷

توجه به منافع        ۳۰۷

رفتار منصفانه        ۳۰۷

اقدام متناسب        ۳۰۸

رازداری   ۳۰۸

ارتباط با مشتری    ۳۰۸

وظایف در قبال کارفرما        ۳۰۸

تعهد       ۳۰۸

عدم دریافت منافع اضافی     ۳۰۸

رفتار با کارکنان تحت مدیریت           ۳۰۸

رعایت حقوق        ۳۰۸

رشد       ۳۰۸

مسئولیت نظارتی    ۳۰۸

تضاد منافع           ۳۰۹

افشای تضاد منافع  ۳۰۹

رعایت اولویت معاملات        ۳۰۹

افشای دستمزد ارجاع           ۳۰۹

اخلاق حرفه‌ای حسابرسان    ۳۰۹

ماهیت اخلاق حرفه‌ای حسابرسان       ۳۱۰

ابعاد اخلاق حرفه‌ای حسابرسان          ۳۱۲

رفتار حرفه‌ای حسابرس        ۳۱۲

صداقت و درستکاري حسابرس           ۳۱۳

عملکرد حرفه‌ای حسابرس    ۳۱۳

استقلال و بی‌طرفی حسابرس            ۳۱۳

رازداري حسابرس   ۳۱۴

اصول اخلاق حرفه‌ای حسابرسان ديوان محاسبات كشور     ۳۱۴

امانت، اعتماد، اعتبار            ۳۱۴

درستكاري           ۳۱۵

استقلال، بی‌طرفی و پرهیز از غرض‌ورزي          ۳۱۵

بی‌طرفی سیاسی    ۳۱۷

رازداري حرفه‌ای    ۳۱۷

صلاحیت حرفه‌ای  ۳۱۷

اخلاق حرفه‌ای فروشندگی    ۳۱۸

اخلاق حقوقی/ اخلاق قضایی ۳۲۰

اخلاق حرفه‌ای در نظارت و بازرسی     ۳۲۱

معضلات اخلاقی نظارت و بازرسی      ۳۲۲

ضرورت اخلاق برای بازرسان ۳۲۳

جایگاه اخلاق حرفه‌ای بازرسی در نظارت الکترونیک         ۳۲۴

اخلاق در تجارت    ۳۳۱

دیدگاه‌هاي اخلاق تجارت     ۳۳۲

رابطه تجارت، قانون و اخلاق ۳۳۳

نگرشی دینی به اخلاق کسب و کار     ۳۳۴

رویکرد اسلامی به فلسفه اخلاق تجارت            ۳۳۵

آسیب‌شناسی اخلاقی تجارت  ۳۳۵

یکپارچکی اخلاقی  ۳۳۶

فراکارکردگرایی     ۳۳۶

کارکرد فلسفه اخلاق اسلامی تجارت    ۳۳۷

اخلاق رسانه‌اي      ۳۳۸

مدل منفعت‌طلبی    ۳۳۹

مدل حقوق           ۳۳۹

مدل عدالت          ۳۳۹

کدهاي اخلاقی در حرفه خبرنگاري     ۳۳۹

ارزش‌هاي اخلاقی سازمان‌هاي رسانه‌اي           ۳۴۰

اصول اخلاقي جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای       ۳۴۰

حقيقت را ابتدا كشف و سپس منتشر نماييد         ۳۴۰

به حداقل رساندن آسيب‌ها    ۳۴۲

مستقل عمل كنيد   ۳۴۲

پاسخگو باشيد و شفاف عمل كنيد        ۳۴۳

پرسش‌هاي فصل   ۳۴۴

منابع فصل           ۳۴۴

فصل یازدهم: اخلاق حرفه‌ای مدیران
  مقدمه     ۳۴۹

اخلاق در مدیریت  ۳۴۹

اقتصاد و اخلاق مدیریت       ۳۵۰

قانون و اخلاق مدیریت        ۳۵۰

فلسفه هنجاري و اخلاق مدیریت        ۳۵۰

ارزش‌ها و اخلاق مدیریت     ۳۵۱

اصل عدل            ۳۵۲

اصل احسان         ۳۵۲

اصل تقدم مصالح معنوي بر مصالح مادي           ۳۵۲

فلسفه اخلاق در علم مدیریت ۳۵۲

رفتار اخلاقي مديريت          ۳۵۳

مسئولیت‌هاي اخلاقی مدیران ۳۵۴

اخلاق‌ورزي در زندگی شخصی           ۳۵۴

اخلاق‌ورزي در شغل            ۳۵۴

نظام‌مند کردن همه امور در حرفه و پرهیز از سلیقه           ۳۵۵

وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان           ۳۵۵

مؤلفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي در مدیریت   ۳۵۶

مؤلفه‌هاي فردي    ۳۵۶

مؤلفه‌هاي سازمانی ۳۵۷

مؤلفه‌هاي معنوي   ۳۵۷

پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم‌گیری مدیران            ۳۵۸

قانون جاويدان      ۳۵۸

سودمندگرايي (تئوري فرجام‌گرايي)      ۳۵۹

وظيفه‌گرايي (تئوري آغازگرايي)           ۳۶۰

عدالت توزيعي       ۳۶۲

آزادي فردي         ۳۶۵

كدهاي پنج منظومه اخلاقي در شركت ذوب آهن اصفهان  ۳۶۶

ادراكات اخلاق حرفه‌اي مديران          ۳۶۷

پیشایندهای اخلاق حرفه‌ای مدیران     ۳۶۸

مسئولیت اجتماعی شرکت     ۳۶۸

معنویت   ۳۶۹

خود شیفتگی         ۳۷۰

تعارض نقش         ۳۷۰

ذینفعان   ۳۷۱

فرهنگ سازمانی    ۳۷۲

پرسش‌هاي فصل   ۳۷۴

منابع فصل           ۳۷۴

فصل دوازدهم: اخلاق حرفه‌ای در مهندسی
  مقدمه     ۳۷۷

اخلاق حرفه‌ای مهندسی       ۳۷۸

تاریخچه اخلاق مهندسي      ۳۷۹

مفهوم و ماهیت اخلاق مهندسي         ۳۸۰

تعریف اخلاق مهندسی         ۳۸۰

ضرورت اخلاق مهندسي       ۳۸۱

آموزش اخلاق مهندسی        ۳۸۲

مسئوليت حرفه‌اي مهندسان   ۳۸۲

حوزه‌هاي اخلاقی در مهندسی            ۳۸۴

اخلاق تکنیکی یا فنی         ۳۸۴

اخلاق حرفه‌ای      ۳۸۴

اخلاق اجتماعی     ۳۸۴

اخلاق خرد و کلان در مهندسی          ۳۸۴

اخلاق خرد           ۳۸۴

اخلاق کلان         ۳۸۴

موضوعات سنتی در اخلاق مهندسی     ۳۸۵

مراحل تصميم‌سازي در مسائل اخلاقي  ۳۸۵

آيين‌نامه‌های اخلاقی در حرفه مهندسی ۳۸۷

مفاهیم آیین‌نامه‌هاي اخلاقی ۳۸۷

ضرورت وجود آیین‌نامه‌هاي اخلاقی     ۳۸۷

ساختار کلی آيين‌نامه‌های اخلاقی        ۳۸۸

اصول اساسی        ۳۸۸

قوانین اساسی       ۳۸۹

راهکارها ۳۸۹

اصول تدوین آیین‌نامه‌هاي اخلاقی       ۳۸۹

مزایای آيين‌نامه‌های اخلاقي ۳۹۰

آیین‌نامه‌هاي اخلاقی و توسعه پایدار     ۳۹۱

انواع آیین‌نامه‌هاي اخلاقی در مجامع مهندسی    ۳۹۲

آیین‌نامه اخلاق حرفه‌اي مهندسان در ایران        ۳۹۲

ساختار آيين‌نامه‌     ۳۹۲

ارزش‌هاي اخلاق حرفه‌اي     ۳۹۲

قوانین اخلاق حرفه‌اي          ۳۹۲

پایبندي به ایمنی، سلامت، رفاه عمومی و حفاظت از محیط زیست   ۳۹۲

شایستگی و مسئولیت‌پذیري  ۳۹۳

انصاف    ۳۹۴

صداقت و درستکاري           ۳۹۵

احترام     ۳۹۶

رفتار حرفه‌ای        ۳۹۷

نظامنامه رفتار حرفه‌اي اخلاقی در مهندسی ساختمان        ۳۹۹

اصول اخلاق حرفه‌ای          ۳۹۹

رفتار حرفه‌ای        ۳۹۹

مصاديق رفتار حرفه‌ای اخلاقي در مهندسي ساختمان        ۳۹۹‌

اصول اخلاق حرفه‌ای معماری و شهرسازی        ۴۰۵

بخشی از آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور در ایران     ۴۰۵

بخشی از سوگند‌نامه مهندسی در ایران  ۴۰۶

آيين‌نامه‌ اخلاقی انجمن مهندسین آمریکا (ECPD)        ۴۰۷

آیین‌نامه اخلاقی انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE)           ۴۰۸

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی جامعه مهندسان مکانیک آمریکا (ASME)         ۴۱۰

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)         ۴۱۱

آیین‌نامه اخلاقی سازمان مهندسین برق آمریکا (AIEE)   ۴۱۲

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور       ۴۱۲

بخشی از آیین‌نامه اخلاقی مؤسسه مدیریت پروژه (PMI)  ۴۱۳

بخشی از آیین‌نامه اخلاقی انجمن ملی مهندسان حرفه‌اي (NSPE) 413

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی مؤسسه مهندسان عمران آفریقاي جنوبی (SAICE)            ۴۱۴

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی مهندسان استرالیا       ۴۱۵

بخشی از آيين‌نامه‌ رفتار حرفه‌ای مؤسسه مهندسان عمران انگلیس (ICE)      ۴۱۵

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی انجمن مهندسان عمران ژاپن (JSCE)    ۴۱۶

بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی مهندسان هند           ۴۱۷

پرسش‌هاي فصل   ۴۱۷

منابع فصل           ۴۱۸

منابع و مأخذ


نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
10 + 2 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دوره آموزشی آنلاین هوش نگرشی برای مدیران شرکت آلومینیوم اراک – ایرالکو

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

کتاب از خودت شروع کن…!‌

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – حامد جنتی – وحید محمدی

کتاب رهبری سازمانی اثربخش

مولفین:دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – ملیحه کرمانشاهی