دوره‌ها و سخنرانی‌ها

دوره MBA؛ درس مدیریت بازاریابی با رویکردی بر بازاریابی داخلی و خارجی در دانشگاه تهران

برگزاری دوره مدیریت بازاریابی در دوره MBA دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (با رویکردی بر بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی)