مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری‌ – دکتر آزاده اشرفی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۳۰-۹

سال انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۲۴۰

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف گیمیفیکیشن

مقدمه    

بازی، بازی کردن و اسباب‌بازی         

ویژگی‌های اصلی بازی‌ها    

دسته‌بندی‌های بازی‌ها        

تاریخچه گیمیفیکیشن         

بخش اول؛ دهه ۱۹۰۰        

بخش دوم؛ دهه ۲۰۰۰        

بخش سوم؛ دهه ۲۰۱۰       

مفهوم گیمیفیکیشن

تعریف گیمیفیکیشن

ماهیت گیمیفیکیشن           

۱- تمایز بین گیمیفیکیشن و سرگرمی 

۲- تمایز بین گیمیفیکیشن و بازی‌های جدی     

۳- تمایز بین گیمیفیکیشن و یادگیری مبتنی بر بازی        

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: مفاهیم گیمیفیکیشن

مقدمه    

اثر زیگارنیک       

درماندگی آموخته شده         

مدل رفتاری فاگ  

روانشناسی در گیمیفیکیشن   

۱- پایه‌های اجتماعی و روانشناسی گیمیفیکیشن 

۲- جنبه‌های متقاعدکنندگی در سیستم‌های گیمیفیکیشن   

آینده گیمیفیکیشن  

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: عناصر گیمیفیکیشن

مقدمه    

عناصر اصلی گیمیفیکیشن    

۱- طراحی بازی   

۲- زمینه

۳- عناصر بازی    

۳-۱- دینامیک‌های بازی    

۳-۱-۱- محدودیت‌ها        

۳-۱-۲- پیشرفت 

۳-۱-۳- داستان‌پردازی و روایت        

۳-۱-۴- هیجانات

۳-۲- مکانیک‌های بازی     

۳-۲-۱- هدف     

۳-۲-۲- برنده شدن          

۳-۲-۳- زمان     

۳-۲-۴- چالش    

۳-۲-۵- پاداش‌ها 

۳-۲-۶- بازخورد  

۳-۲-۷- بازی مجدد          

۳-۳- مؤلفه‌های بازی        

۳-۳-۱- امتیازات  

۳-۳-۱-۱- امتیازات تجربه  

۳-۳-۱-۲- امتیازات قابل‌معاوضه      

۳-۳-۱-۳- امتیازات مهارت 

۳-۳-۱-۴- امتیازات کارما   

۳-۳-۱-۵- امتیازات شهرت 

۳-۳-۲- نشان‌ها  

۳-۳-۳- جدول امتیازات      

۳-۳-۴- سایر مؤلفه‌ها        

۳-۴- زیبایی‌شناسی          

۳-۴-۱- سطوح    

۳-۵- قصد         

جدول تناوبی عناصر گیمیفیکیشن       

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: طراحی فرآیند گیمیفیکیشن

مقدمه    

۵P گیمیفیکیشن   

۱- هدف

۲- پیشرفت         

۳- کارآمدی        

۴- غرور 

۵- افراد 

طراحی بازیکن محور          

۱- بازیکن را بشناسید و درک کنید     

۲- مأموریت را بشناسید و درک کنید   

۳- انگیزه افراد را درک کنید 

۴- به‌کارگیری مکانیک‌های بازی      

۵- مدیریت، نظارت و اندازه‌گیری       

نقش نظریه تچان در طراحی گیمیفیکیشن        

برنامه‌ریزی گیمیفیکیشن     

فرایند طراحی گیمیفیکیشن   

اصول طراحی گیمیفیکیشن   

نکات مهم در طرح‌ریزی گیمیفیکیشن  

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: پیاده‌سازی گیمیفیکیشن

مقدمه    

گروه‌بندی گیمیفیکیشن       

انواع گیمیفیکیشن  

انواع نقش‌ها در گیمیفیکیشن 

چارچوب‌های گیمیفیکیشن    

۱- چارچوب اکتالیسیس       

۱-۱- معنا و انگیزه حماسی  

۱-۲- توسعه و دستاورد       

۱-۳- توانمندسازی خلاقیت و بازخورد 

۱-۴- مالکیت و تصاحب     

۱-۵- تأثیر و رابطه‌مندی اجتماعی      

۱-۶- کمیابی و بی‌صبری   

۱-۷- پیش‌بینی‌ناپذیری و حس کنجکاوی        

۱-۸- ضرر و اجتناب          

محرک‌های چپ مغز در مقابل راست مغز         

گیمیفیکیشن کلاه‌سفید در مقابل گیمیفیکیشن کلاه‌سیاه     

۲- مدل مارچسکی

۳- مدل بس        

۴- بوم مدل گیمیفیکیشن     

۴-۱- شاخص‌های مربوط به بازی     

۴-۲- شاخص‌های غیر مرتبط با بازی 

۵- چارچوب دیگنان           

۶- معماری گیمیفیکیشن     

چالش‌های پیاده‌سازی گیمیفیکیشن     

پیامدهای منفی گیمیفیکیشن 

دلایل عدم موفقیت گیمیفیکیشن        

نکاتی برای موفقیت گیمیفیکیشن       

راهکارهای پیاده‌سازی گیمیفیکیشن    

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: کاربردهای گیمیفیکیشن

مقدمه    

کاربردهای گیمیفیکیشن در جامعه      

۱- گیمیفیکیشن در فرهنگ‌ سازی      

۲- گیمیفیکیشن در حوزه سلامت       

۳- گیمیفیکیشن در کمپین‌های سیاسی

کاربردهای گیمیفیکیشن در سازمان    

۱- گیمیفیکیشن در سودآوری سازمانی 

۲- گیمیفیکیشن در مدیریت بازاریابی  

۳- گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی         

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: گیمیفیکیشن در کارمندیابی

مقدمه    

کارمندیابی گیمیفاید           

کارکردهای کارمندیابی گیمیفاید        

مصادیق گیمیفیکیشن در کارمندیابی   

۱- پرایس واتر هاوس کوپرز 

۲- گروه هتل‌های ماریوت   

۳- دیلویت          

۴- پیتزا دومینوز    

۵- گوگل

۶- گروه نک       

۷- فونیکس        

۸- ارتش آمریکا   

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: گیمیفیکیشن در تعلق خاطر

مقدمه    

تعلق‌خاطر گیمیفاید

نکات مهم در تعلق‌خاطر گیمیفاید       

قیف تعلق‌خاطر کارکنان      

۱- آگاهی (دانستن)

۲- آنبردینگ کارکنان (یاد گرفتن)‌     

۳- تعلق‌خاطر (عمل کردن)  

۴- توسعه رهبری داخلی (هدایت دیگران)         

۵- سفیران شرکت

مصادیق گیمیفیکیشن در تعلق‌خاطر     

۱- بلوولف آی‌بی‌ام

۲- اکسنچر         

۳- دیلویت          

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: گیمیفیکیشن در آموزش

مقدمه    

تفاوت گیمیفیکیشن و آموزش بازی محور          

تفاوت گیمیفیکیشن و یادگیری مبتنی بر بازی    

آموزش گیمیفاید    

سازه‌های آموزش گیمیفاید    

۱- انگیزش         

۲- تچان

۳- نگرش‌ها        

پیامدهای آموزش گیمیفاید   

۱- انگیزش         

۲- یادگیری        

آموزش مجازی گیمیفاید      

تدریس گیمیفاید    

یادگیری گیمیفاید  

مصادیق گیمیفیکیشن در آموزش        

۱- دیلویت          

۲- مایکروسافت   

۳- فیوچر فورس   

۴- وال مارت       

۵- زیراکس         

منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: گیمیفیکیشن در سایر کارکردهای منابع انسانی

مقدمه    

سیستم انگیزش گیمیفاید     

جامعه‌پذیری گیمیفاید         

مدیریت ارتباطات گیمیفاید   

مدیریت عملکرد گیمیفاید     

مدیریت زمان گیمیفاید        

مدیریت فرهنگ سازمانی گیمیفاید     

مدیریت دانش گیمیفاید       

مدیریت بهره‌وری گیمیفاید   

سایر کاربردهای گیمیفیکیشن

۱- محرک نوآوری

۲- حل مسئله      

۳- کمک به کارکنان جهت اجتناب از اشتباهات  

۴- همکاری کارکنان         

۵- تجربه مثبت کارکنان     

۶- ترسیم مسیر موفقیت کار راهه       

۷- سلامت کارکنان           

۸- فرآیندهای اداری          

۹- کار تیمی       

  منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
23 + 16 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دکتر جواد فقیهی‌پور

درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته برای دانشپذیران دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور(دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) مدت:

کتاب تفکر استراتژیک‌

مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – حامد

دوره مدیریت زمان برای مدیران گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)