مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – حامد جنتی – آرش مهاجران – سیده ساناز مصطفوی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۳۸-۵

سال انتشار: ۱۴۰۰

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۳۳۰

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: فصل اول: نگرش

تعریف نگرش      

مؤلفه‌های نگرش  

ویژگی‌های اساسی نگرش   

شکل‌گیری نگرش 

نگرش و رفتار      

اندازه‌گیری نگرش 

تغییر نگرش        

اهمیت نگرش کارکنان       

عوامل تأثیرگذار بر نگرش کارکنان     

۱- رضایت شغلی  

۲- تعلق‌خاطر       

۳- اتصال هیجانی 

۴- مشکلات و مسائل شخصی          

نگرش و کار        

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ادراک

تعریف ادراک       

فرآیند ادراک        

عوامل داخلی ادراک           

عوامل خارجی ادراک          

تحریف ادراکی     

دفاع ادراکی         

ناهماهنگی شناختی           

خود پنداره           

مدیریت تأثیر       

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: ماهیت هوش نگرشی

قدرت نگرش       

استعداد ذاتی در مقابل نگرش

مهارت در مقابل نگرش      

هوش هیجانی در مقابل نگرش         

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد   

۱- مهارت‌ها       

۲- بازخورد          

۳- رقابت           

۴- شکست         

۵- چالش‌ها        

۶- دانش

۷- موفقیت         

هوش نگرشی      

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: گشتالت

روانشناسی گشتالت

اصول نظریه گشتالت          

۱- اصل مشابهت یا تشابه   

۲- اصل مجاورت  

۳- اصل تداوم یا پیوستگی   

۴- اصل تکمیل (یکپارچگی یا بستار)  

۵- اصل شکل – زمینه       

۶- اصل سرنوشت مشترک  

۷- اصل تقارن     

۸- اصل فراپوشانندگی        

۹- اصل موازات    

۱۰- اصل منطقه مشترک    

۱۱- اصل عنصر متصل       

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: طرح‌واره‌ها

طرح‌واره 

انواع طرح‌واره‌ها    

تعریف طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه      

سبک رفتاری افراد در مقابل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه    

انواع طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه        

۱- طرح‌واره رهاشدگی        

۲- طرح‌واره بی‌اعتمادی      

۳- طرح‌واره محرومیت هیجانی         

۴- طرح‌واره شرم و نقص     

۵- طرح‌واره انزوای اجتماعی

۶- طرح‌واره وابستگی         

۷- طرح‌واره آسیب‌پذیری     

۸- طرح‌واره خویشتن تحول‌نیافته       

۹- طرح‌واره شکست          

۱۰- طرح‌واره استحقاق       

۱۱- طرح‌واره خویشتن‌داری ناکافی     

۱۲- طرح‌واره ایثارگری افراطی         

۱۳- طرح‌واره اطاعت         

۱۴- طرح‌واره پذیرش‌جویی و جلب‌توجه

۱۵- طرح‌واره منفی‌گرایی    

۱۶- طرح‌واره بازداری هیجانی          

۱۷- طرح‌واره ملاک‌های سخت‌گیرانه 

۱۸- طرح‌واره تنبیه‌گرایی     

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تحریف شناختی

خطاهای شناختی  

تحریف شناختی    

رفتار درمانی شناختی          

انواع تحریف‌های شناختی    

۱- تفکر همه‌یاهیچ

۲- تعمیم افراطی  

۳- فیلتر ذهنی     

۴- نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت       

۵- نتیجه‌گیری زودهنگام    

۶- بزرگ‌نمایی و کوچک نمایی         

۷- استدلال هیجانی          

۸- بایدها           

۹- فاجعه‌سازی     

۱۰- به خود گرفتن و سرزنش           

۱۱- مغلطه‌های کنترل       

۱۲- مغلطه انصاف 

۱۳- مغلطه تغییر   

۱۴- همیشه حق با شماست  

۱۵- مغلطه پاداش بهشت    

۱۵- مغلطه شاه‌ماهی سرخ   

۱۶- برچسب زدن 

۱۷- برچسب ‌زدن جهانی    

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: سوگیری شناختی

سوگیری 

سوگیری شناختی  

۱- خطای ادراکی  

۲- خطای تفسیری

۳- خطای تشخیصی          

سوگیری شناختی در مقابل مغلطه منطقی         

دلایل بروز سوگیری‌های شناختی       

هیوریستیک (میان‌بر ذهنی)  

علائم سوگیری‌های شناختی 

علل بروز سوگیری‌های شناختی         

تأثیرات سوگیری‌های شناختی           

نکاتی برای غلبه بر سوگیری‌های شناختی        

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: سوگیری‌های شناختی تصمیم‌گیری

انواع سوگیری‌های شناختی در تصمیم‌گیری       

۱- اثر شترمرغ     

۲- اثر ارابه موسیقی           

۳- اثر بارنوم        

۴- اثر پیش‌فرض  

۵- اثر قالب‌بندی  

۶- اثر کالای مجانی         

۷- اثر لنگر         

۸- اثر نزدیک شدن به هدف

۹- اثر پرداخت غیر نقدی     

۱۰- اثر مجوز اخلاقی        

۱۱- اثر دکوی     

۱۲- اثر دیدرو      

۱۳- اثر اطلاعات غلط        

۱۴- اثر مواجهه صرف        

۱۵- اثر حقیقت واهی         

۱۶- اثر قافیه به‌مثابه دلیل   

۱۷- سوگیری محافظه‌کاری 

۱۸- سوگیری اطلاعاتی      

۱۹- سوگیری اطلاعات مشترک        

۲۰- سوگیری تمایل به آخرین اطلاعات           

۲۱- سوگیری تمایل به ریسک صفر    

۲۲- سوگیری نتیجه‌نگری   

۲۳- سوگیری توجه

۲۴- سوگیری حسابداری ذهنی          

۲۵- سوگیری منفی‌نگری    

۲۶- سوگیری تشدید تعهد    

۲۷- سوگیری حمایت از انتخاب         

۲۸- سوگیری زیان گریزی  

۲۹- سوگیری حفظ وضعیت موجود     

۳۰- سوگیری تنزیل اغراق‌آمیز          

۳۱- توهم بدن شناگر         

۳۲- هیوریستیک اطلاعات در دسترس 

۳۳- سندرم شی‌ء براق        

۳۴- افسانه انتخاب دیگر     

۳۵- تردمیل خوشبختی       

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: سوگیری‌های شناختی ارزیابی

الف- ارزیابی عملکرد خود    

۱- سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش از حد  

۲- سوگیری خودمحوری     

۳- سوگیری تأییدی           

۴- اثر پس‌زدگی   

۵- سوگیری خوش‌بینی       

۶- سوگیری نقطه کور        

۷- سوگیری جانب‌گرایی درون‌گروهی 

۸- اثر اجماع کاذب

۹- سوگیری جهل گروهی   

۱۰- اثر دانینگ کروگر        

۱۱- سندرم ایمپاستر          

ب- ارزیابی عملکرد دیگران 

۱۲- اثر هاله‌ای و اثر شاخ    

۱۳- اثر آنجلینا     

۱۴- اثر مرکزیت و اثر ملایمت         

۱۵- اثر موقعیت سریالی      

۱۶- اثر من‌سانی  

۱۷- اثر مقایسه‌ای 

۱۸- سوگیری استریوتایپ    

۱۹- سوگیری تمرکز بر نکات برجسته 

۲۰- سوگیری مرجعیت       

۲۱- هیوریستیک نماینده     

پ- ارزیابی کارکرد

۲۲- سوگیری ثابت بودن کارکرد       

ت- ارزیابی محصول          

۲۳- سوگیری نوآوری‌گرایی  

۲۴- اثر کمیاب بودن محصول           

۲۵- اثر تأیید اجتماعی        

۲۶- اثر سازگاری اجتماعی   

ث- ارزیابی زمان  

۲۷- سوگیری فروپاشی‌انگاری          

۲۸- توهم تازگی‌انگاری      

ج- ارزیابی موقعیت‌ها         

۲۹- سوگیری برد باخت ‌انگاری         

چ- ارزیابی رویدادها           

۳۰- سوگیری پس‌نگری      

۳۱- سوگیری تناسب          

۳۲- توهم خوشه‌ای

ح- ارزیابی پدیده‌ها

۳۳- قانون اوج-پایان         

۳۴- اثر پاداش نامشخص    

۳۵- اثر انزوا        

۳۶- سوگیری تفریطی        

۳۷- توهم دلبوف  

۳۸- اثر قدردانی   

۳۹- اثر تاچر       

۴۰- اثر زی‌گارنیک

۴۱- اثر موهبت    

۴۲- سوگیری دوام‌نگری     

۴۳- سوگیری پیوندانگاری   

۴۴- سوگیری باورگرایی      

۴۵- اثر ایکیا       

منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: سوگیری‌های شناختی ارتباطات

انواع سوگیری‌های شناختی در ارتباطات

۱- اثر هاثورن      

۲- اثر نفرین دانش

۳- اثر مقاومت واکنشی       

۴- اثر موجی       

۵- هیوریستیک عاطفه        

۶- غریزه بازخورد منفی      

۷- سندروم سیندرلا

منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: سوگیری‌های شناختی انتظارات

انتظار    

انواع سوگیری‌های شناختی انتظارات   

۱- پیشگویی کام‌بخش       

۱-۱- انواع پیشگویی کام‌بخش         

۱-۲- پیشگویی کام‌بخش در مقابل پیشگویی ‌خود مخرب 

۱-۳- اثر پلاسیبو و اثر نوسیبو           

۱-۴- اثر پیگمالیون           

۱-۵- اثر گالاتیا   

۱-۶- اثر گولم     

۲- ادراک گزینشی

۲-۱- توجه گزینشی          

۲-۲- نگهداشت گزینشی    

۳- اثر حضار (تسهیل اجتماعی)         

۴- انتشار مسئولیت

منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: سوگیری‌های شناختی دلایل اقدامات

نظریه اسناد         

۱- سوگیری‌های اسنادی     

۱-۱- سوگیری خود خدمتی  

۱-۲- خطای اساسی اسناد   

۱-۳- سوگیری بازیگر- مشاهده‌گر     

۲- سوگیری فرافکنی         

۳- خطای شانس- خرافات  

منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: راهکارهای تغییر و بهبود نگرش

هوش نگرشی شخصی        

الف- تغییر نگرش منفی      

۱- فهم کنید که چگونه نگرش بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد          

۲- به تغییر، باور داشته باشید

۳- بر افکار و اقدامات خود تسلط پیدا کنید        

۴- مسئولیت افکار و اعمال خود را بر عهده بگیرید          

۵- مشخص کنید که چه نگرشی نیاز به تغییر دارد           

۶- موارد منفی زندگی خود را فهرست کنید و شروع به تغییر آن‌ها کنید          

۷- از موارد منفی دوری کنید

۸- افراد منفی را در زندگی خود محدود یا حذف کنید        

۹- دست از شکایت بردارید  

۱۰- انتظارات را کنار بگذارید

۱۱- خود را خیلی جدی نگیرید          

۱۲- خود را با دیگران مقایسه نکنید    

۱۳- خودتان و دیگران را ببخشید       

۱۴- محدودیت‌های دیگران را ببخشید

۱۵- موارد غیرقابل کنترل را رها کنید  

۱۶- به جای بدترین وضعیت، از هر موقعیتی انتظار بهترین‌ها را داشته باشید   

۱۷- لحظات و نگرش‌های منفی را شکل‌دهی مجدد کنید 

۱۸- اطمینان حاصل کنید که روابط شما سالم است         

۱۹- زندگی جنسی سالم داشته باشید   

۲۰- روی داشتن یک ذهنیت مثبت تمرکز کنید  

۲۱- ذهن خود را با داده‌های مثبت پر کنید        

۲۲- جنبه‌های مثبت هر چیزی را ببینید

۲۳- وقت خود را با افراد مثبت بگذرانید

۲۴- از چیزهای کوچک لذت ببرید     

۲۵- با جریان تغییرات همراه باشید     

۲۶- به تغییر پاسخ مثبت دهید          

۲۷- پیش واکنشگر باشید و نه واکنشگر           

۲۸- رویدادها را به روشی مثبت چارچوب‌بندی کنید         

۲۹- زبان خود را تغییر دهید 

۳۰- با خودتان خوب صحبت کنید      

۳۱- سعی کنید پاسخ دهید، واکنش نشان ندهید 

۳۲- حقیقت اینست که تنها نظر شما مهم است  

۳۳- به گذشته یا آینده نپردازید          

۳۴- مشتاق یادگیری و کنجکاو باشید 

۳۵- به دیگران کمک کنید  

۳۶- با مهربانی صحبت کنید

۳۷- تعاملات اجتماعی خود را افزایش دهید       

۳۸- بر تنفس خود تمرکز کنید          

۳۹- خواب مناسب داشته باشید          

۴۰- زودتر بیدار شوید         

۴۱- نور آفتاب بیشتری دریافت کنید   

۴۲- عادت‌های غذایی خود را بهبود ببخشید      

۴۳- زمان بیشتری را با حیوانات بگذرانید          

۴۴- از تکنیک‌های مدیتیشن یا تمدد اعصاب استفاده کنید  

۴۵- وضعیت جسمی فعلی خود را ارزیابی کنید   

۴۶- هر روز صبح ورزش کنید           

۴۷- آغوش را امتحان کنید  

۴۸- تنش خود را از بین ببرید

۴۹- نوشتن در یک دفتر وقایع روزانه را امتحان کنید        

۵۰- فهرستی از همه چیزهایی که برای آن‌ها سپاسگزارید تهیه کنید

۵۱- فهرست سپاسگزاری روزانه بنویسید          

۵۲- وانمود کنید تا درست شود          

۵۳- به جلو حرکت کنید      

ب- حفظ نگرش مثبت       

۵۴- برای خود بیانیه مأموریت شخصی بنویسید  

۵۵- اهداف شخصی داشته باشید        

۵۶- به جای کوتاه‌مدت به دنبال بلندمدت باشید  

۵۷- هر بار بر روی یک چیز تمرکز کنید          

۵۸- هر روز کاری بیش از روز گذشته خود انجام دهید      

۵۹- بدون انتظار نتیجه، اقدام کنید     

۶۰- قوی‌ترین ویژگی‌ها و دستاوردهای خود را شناسایی کنید         

۶۱- برای بهبود مهارت‌های خود از شکست‌هایتان استفاده کنید      

۶۲- وقت خود را با کسانی که نگرش مثبت دارند بگذرانید 

۶۳- توجه کنید که چه چیزی شما را شاد می‌کند 

۶۴- کارهایی را انجام دهید که از آن‌ها لذت می‌برید       

۶۵- از کلمات مثبت استفاده کنید       

۶۶- در زمان حال زندگی کنید          

۶۷- صرفاً به دنبال یک هدف بزرگ بعدی نباشید           

۶۸- مکث کنید و در خصوص موارد خوب تأمل کنید        

۶۹- با دیگران مهربان باشید

۷۰- به دیگران کمک کنید  

۷۱- صبح زود بیدار شوید     

۷۲- بخندید        

۷۳- مرتباً تشکر کنید         

۷۴- کارت تشکر ارسال کنید

۷۵- سپاسگزاری را تمرین کنید         

۷۶- یک شیشه سپاسگزاری تهیه کنید 

۷۷- یک برنامه سپاسگزاری تهیه کنید

۷۸- مدیتیشن یا نیایش را تمرین کنید 

پ- تقویت نگرش مثبت      

۷۹- بررسی کنید که چرا می‌خواهید نگرش خود را بهبود ببخشید     

۸۰- تصور کنید که چگونه یک نگرش بهبود یافته بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد

۸۱- همیشه هدفمند عمل کنید          

۸۲- اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنید 

۸۳- مواردی را که نادیده گرفته‌اید در نظر بگیرید

۸۴- خیال‌پردازی در مورد اهدافتان را با واقع‌گرایی ترکیب کنید       

۸۵- نگرش خود را تجسم‌سازی کنید   

۸۶- خود را با افراد مثبت محاصره کنید           

۸۷- همیشه بگویید: «لطفا» و «ممنونم»          

۸۸- از هر آنچه دارید سپاسگزار باشید 

هوش نگرشی سازمانی       

الف- تقویت هوش نگرشی فردی       

۱- تشخیص دهید که نگرش بد شما از کجا شروع شده است          

۲- در مورد احساسات خود تأمل کنید   

۳- مسئولیت نگرش خود را بر عهده بگیرید       

۴- تلقین‌های مثبت را بیان کنید        

۵- عمیق تفکر کنید           

۶- یک ذهن باز داشته باشید

۷- مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشید      

۸- در مورد واکنش خود نسبت به مسائل تأمل کنید         

۹- واقع‌بینانه به کار خود نزدیک شوید 

۱۰- اهداف کاری برای خود تعیین کنید

۱۱- نقش شغلی خود را بازتعریف کنید 

۱۲- یادداشت‌برداری روزانه را برای تسهیل در خوداندیشی امتحان کنید         

۱۳- یک برنامه روزانه ایجاد کنید      

۱۴- تعاملات با افراد منفی را کاهش دهید        

۱۵- به یک همکار سخت (مسئله‌دار) نزدیک شوید          

۱۶- نشانه‌های یک رئیس بددهن را تشخیص دهید         

۱۷- با رئیس خود صحبت کنید         

۱۸- حضور مثبتی داشته باشید           

۱۹- به صحبت‌های دیگران خوب گوش دهید   

۲۰- از دیگران عذرخواهی کنید         

۲۱- با دیگران خوش‌برخورد باشید     

۲۲- زبان خود را کنترل کنید

۲۳- برای پیدا کردن راه‌حل‌ها از توفان فکری استفاده کنید

۲۴- خود را با افراد مثبت محاصره کنید           

۲۵- لحظات عالی در هر روز و هفته ایجاد کنید 

ب- تقویت هوش نگرشی مدیریتی     

۲۶- قدردانی کنید 

۲۷- سعی کنید به جای مسائل، روی راه‌حل‌ها تمرکز کنید 

۲۸- سعی کنید روابط بین کارکنان و نگرش آن‌ها نسبت به کار را درک کنید  

۲۹- می‌توانید برخی از فعالیت‌های سرگرم‌کننده را اجرا کنید           

۳۰- با جسارت عمل کنید    

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ کتاب

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
22 + 18 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دوره آموزشی آنلاین مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران شرکت آلومینیوم اراک – ایرالکو

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره آموزشی آنلاین رهبری سازمانی اثربخش برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره آموزشی آنلاین تفکر سیستمی برای مدیران بنیاد مستضعفان (گروه دوم)

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)