مولفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – دکتر آزاده اشرفی

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۵۲-۲۶-۲

سال انتشار: ۱۳۹۹

ناشر: دارالفنون

تعداد صفحه: ۱۸۰

قطع: وزیری

تیراژ: ۵۰۰ جلد

جهت تهیه کتاب‌های معرفی شده در این وب‌سایت با مسئول پخش، آقای زمانی‌فر  (۰۹۳۵۴۲۴۶۸۵۲) تماس حاصل نمایید.

فهرست مطالب

بخش اول: تیم

فصل اول: تعاریف و مفاهیم تیم

مقدمه    

دلایل اهمیت تنوع نیروی کار

تعریف تیم           

انواع تیم‌ها          

۱- تیم‌های‌ کارکردی یا دپارتمانی      

۲- تیم‌های میان کارکردی  

۳- تیم‌های خود مدیریتی    

۴- تیم‌های غیررسمی        

۵- تیم‌های سنتی‌ 

۶- تیم‌های حل مسئله        

۷- تیم‌های رهبری

۸- تیم‌های خود هدایت‌گر   

۹- تیم‌های E     

اندازه بهینه یک تیم

ویژگی‌های تیم‌های اثربخش

۱- شفاف‌سازی مسیر         

۲- مسئولیت‌های شفاف      

۳- اعضای باسواد  

۴- رویه‌های عملیاتی معقول 

۵- روابط بین شخصی        

۶- به اشتراک گذاشتن موفقیت‌ها و شکست‌ها   

۷- روابط خارجی  

مزایای سازمانی تیم‌ها        

۱- بهبود کیفیت زندگی کاری           

۲- کاهش غیبت و ترک خدمت‌         

۳- افزایش نوآوری

۴- سازگاری و انعطاف‌پذیری سازمانی 

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ایجاد و توسعه تیم‌

هدف از ایجاد تیم  

مراحل ایجاد یک تیم کاری موفق      

۱- شفافیت در وظایف        

۲- شناسایی مهارت‌های موردنیاز       

۳- شناسایی افراد 

۴- استخدام درست

۵- صداقت در استخدام       

۶- مدیریت کنید   

نحوه ایجاد یک تیم با عملکرد بالا     

مراحل توسعه تیم  

۱- شکل‌گیری     

۲- توفان

۳- هنجار‌سازی    

۴- اجرا  

۵- انحلال          

تکنیک‌های تشویق اعضای تیم به مشارکت در یک پروژه  

۱- جوّ آرام          

۲- ترجیحات‌       

۳- وظایف‌ کاری  

۴- تحسین و بازخورد         

۵- حمایت کردن  

حفظ روابط کاری مؤثر در یک تیم      

موانع اثربخشی تیم

۱- اهداف تیمی نامشخص‌   

۲- ارتباطات ضعیف           

۳- تعارض در روابط‌           

۴- عدم پاسخگویی

منابع و مأخذ فصل

بخش دوم: کار تیمی

فصل سوم‌: تعاریف و مفاهیم کار تیمی

تعریف کار تیمی    

اهمیت کار تیمی در محیط کار          

ملزومات کار تیمی 

کار تیمی در یک پروژه        

۱- وظایف فردی  

۲- مسئولیت‌های مشترک    

۳- اولویت‌ها        

۴- انگیزه           

تشویق به کار تیمی

روش‌های ایجاد فرهنگ کار تیمی در محیط کار 

۱- تقسیم کار      

۲- کمک بخواهید 

۳- با صدای بلند کار کنید    

۴- یک نمونه اولیه را به اشتراک بگذارید          

۵- ایجاد یک فرایند بازنگری           

۶- تمرکز بر یک هدف مشترک        

۷- با همدیگر جشن بگیرید  

مراحل ایجاد محیط کار تیمی

مزایا و چالش‌های کار تیمی 

۱- مزایای کار تیمی          

۱-۱- ارتقای پیوستگی       

۱-۲- ارتقاء تفکر متنوع       

۱-۳- سینرژی (هم‌افزایی)   

۱-۴- اعتماد        

۱-۵- افزایش کارایی         

۱-۶- تکمیل نقاط قوت یکدیگر        

۱-۷- نوآوری از طریق تعارض سازنده 

۱-۸- ترک خدمت کمتر کارکنان       

۱-۹- انعطاف‌پذیری نیروی کار         

۲- چالش‌های کار تیمی      

۲-۱- از دست دادن کارایی  

۲-۲- عدم برقراری ارتباطات مؤثر      

۲-۳- تعارض      

۲-۴- طفره‌روی مسئولیت    

۲-۵- تفکر گروهی

۲-۶- فرایند‌ی پیچیده        

۲-۷- ارزیابی سهم یک فرد 

۲-۸- فلج تحلیلی 

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: کار تیمی اثربخش

ویژگی‌های یک کار تیمی اثربخش     

۱- تعهد به موفقیت تیمی    

۲- وابستگی متقابل           

۳- مهارت‌های بین شخصی 

۴- ترکیب مناسب تیم        

۵- تعهد به رهبری تیم و پاسخگویی   

۶- جهت روشن    

۷- ارتباطات باز و صادقانه   

۸- از ریسک‌پذیری و تغییر حمایت کنید           

۹- نقش‌های تعریف شده     

۱۰- پاسخگویی متقابل       

۱۱- اهداف مشترک           

۱۲- اختلاف نظرات را تشویق کنید     

۱۳- همکاری      

۱۴- اعتماد به تیم 

مراحل ایجاد یک کار تیمی اثربخش   

نکات مهم برای کار تیمی اثربخش     

۱- تیم در مورد مأموریتش کاملاً شفاف است     

۲- محیط تیم، ریسک‌های منطقی را تشویق می‌کند        

۳- ارتباطات محترمانه یک هنجار است           

۴- حس شدید تعهد گروهی 

۵- خلاقیت و نوآوری یک هنجار است

۶- درگیر در بهبود مستمر است         

۷- مسائل و تعارضات کار تیمی را حل می‌کند    

۸- رهبری مشارکتی را تمرین می‌کند  

۹- تصمیمات با کیفیت بالا می‌گیرد    

رازهای یک کار تیمی اثربخش          

۱- شفافیت         

۲- اهداف شفاف   

۳- نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف      

۴- به رسمیت شناختن دستاوردها       

۵- تشویق توفان فکری و خلاقیت     

۶- پاسخگویی     

۷- فراوانی تنوع    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: مهارت‌های کار تیمی

مهارت‌های کار تیمی         

۱- ارتباطات خوب 

۲- مدیریت تعارض

۳- گوش دادن فعال و مؤثر  

۴- اعتبار

۵- احترام           

۶- حل مسئله      

۷- قالب‌بندی مسئله          

۸- هوش هیجانی 

۹- توانایی‌های انگیزشی     

۱۰- آگاهی         

۱۱- اعتماد و خود افشایی    

۱۲- حمایت        

۱۳- مسئولیت      

۱۴- صداقت        

۱۵- همدلی        

۱۶- همکاری      

۱۷- گشودگی      

بهبود مهارت‌های کار تیمی  

۱- تعهد به فداکاری           

۲- تعیین اهداف کاری و زندگی         

۳- یاد بگیرید که گوش دهید

۴- مبارزه با منفی بودن      

۵- بازخورد صادقانه دریافت کنید       

۶- اهداف شخصی را تعیین کنید        

۷- تمرین کنید     

۸- با مهارت‌های کار تیمی قوی را از دیگران تقلید کنید   

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: بهبود و ارتقای کار تیمی

بهبود کار تیمی     

استراتژی‌های بهبود کار تیمی           

۱- الگو باشید      

۲- ایجاد اعتماد و احترام     

۳- تشویق به معاشرت        

۴- پرورش ارتباطات باز      

۵- نقش‌ها و مسئولیت‌ها را شفاف کنید

۶- فرایندهای تیم را سازمان‌دهی کنید

۷- اهداف تعیین شده را تنظیم کنید     

۸- کار خوب را به رسمیت بشناسید     

۹- میانجی‌گری سریع و کارآمد تعارضات         

۱۰- به اعضای تیم اجازه دهید تا به طور فعال در تصمیم‌گیری شرکت کنند     

۱۱- از یک نرم‌افزار مدیریت وظیفه استفاده کنید 

۱۲- حفظ تعادل کار           

۱۳- به طور منظم ملاقات کنید         

۱۴- مدیریت ذره‌بینی نداشته باشید     

۱۵- فضا را ایجاد کنید       

۱۶- آداب و رسوم تیم را شکل دهید    

۱۷- از اندازه تیم به نفع خود استفاده کنید          

۱۸- استخدام کردن یک تیم مسئولیت‌پذیر        

۱۹- بازخورد مکرر بدهید     

۲۰- برای جشن گرفتن وقت بگذارید  

ابزارهای ارتقای کار تیمی    

۱- ارتباطات خوب 

۲- حمایت از یکدیگر         

۳- منتورینگ       

۴- توفان فکری   

۵- تعویض مشتریان و برنامه‌های زمانی          

منابع و مأخذ فصل

بخش سوم: تیم‌سازی

فصل هفتم: تعاریف و مفاهیم تیم‌سازی

تاریخچه ‌تیم‌سازی 

تئوری‌های ‌تیم‌سازی          

تعریف ‌تیم‌سازی    

اهداف تیم‌سازی    

قلمرو ‌تیم‌سازی     

سطوح ‌تیم‌سازی    

۱- افراد 

۲- تیم‌های کوچک

۳- جزایر تیمی     

۴- تیم‌های بزرگ 

انواع ‌تیم‌سازی      

۱- ‌تیم‌سازی مبتنی بر شخصیت/ تیپ رفتاری    

۲- ‌تیم‌سازی مبتنی بر فعالیت           

۳- ‌تیم‌سازی مبتنی بر مهارت           

۴- ‌تیم‌سازی مبتنی بر حل مسئله       

رویکردهای ‌تیم‌سازی         

۱- هدف‌گذاری     

۲- شفاف‌سازی نقش          

۳- حل مسئله      

۴- مدیریت روابط بین شخصی         

مزایا و چالش‌های تیم‌سازی 

۱- مزایای تیم‌سازی          

۱-۱- افزایش روحیه کارکنان           

۱-۲- بهبود ارتباطات تیم    

۱-۳- اعتمادسازی در بین کارکنان     

۱-۴- شناخت بهتر هم‌تیمی‌ها          

۱-۵- حل تعارضات           

۱-۶-  افزایش همکاری      

۱-۷- افزایش خلاقیت       

۱-۸- افزایش بهره‌وری      

۱-۹- شناسایی نقاط قوت و ضعف     

۱-۱۰- هدایت به سمت چشم‌انداز و مأموریت    

۱-۱۱- تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها    

۱-۱۲- تفکر خلاق و حل مسئله        

۱-۱۳- مدیریت ‌تغییر         

۱-۱۴- تسهیل در تفویض اختیار        

۲- چالش‌های تیم‌سازی      

۲-۱- افزایش هزینه‌ها       

۲-۲- پیامدهای ناخواسته    

۲-۳- توسعه تعارض          

۲-۴- اعضای غیرمولد تیم   

۲-۵- عدم همکاری احتمالی

۲-۶- دشواری ارزیابی عملکرد فردی  

۲-۷- مشکلات پاسخگویی  

فرایند تیم‌سازی    

الف- رویکرد اول  

۱- کاوش در تیم‌ها

۲- شناسایی وظایف          

۳- توسعه یک چشم‌انداز      

۴- عمل به عنوان یک تیم   

ب- رویکرد دوم   

۱- نیاز برای ‌تیم‌سازی را شناسایی کنید           

۲- اهداف و مجموعه مهارت‌های موردنیاز را تعریف کنید   

۳- نقش‌های تیم را در نظر بگیرید     

۴- استراتژی ‌تیم‌سازی را تعیین کنید   

۵- تیمی از افراد را توسعه دهید          

۶- قوانین را تنظیم و ابلاغ کنید         

۷- نقاط قوت افراد را مشخص کنید    

۸- بخشی از تیم باشید       

۹- نظارت بر عملکرد         

۱۰- زمان‌بندی جلسات       

۱۱- تیم را منحل کنید        

پ- رویکرد سوم   

۱- ساختار ‌تیم‌سازی           

۲- ماهیت افراد    

۳- محیط جلسه تیم           

۴- نحوه تصمیم‌گیری         

مهارت‌های ‌تیم‌سازی         

استراتژی‌های ‌تیم‌سازی       

نکات مهم در  تیم‌سازی      

۱- تجسس کنید   

۲- پایه اولیه را بگذارید       

۳- ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید           

۴- برای همه ارزش قائل شوید          

۵- اهداف را تعیین کنید       

۶- تشویق کنید، مجازات نکنید          

۷- تیم خود را توانمند نمایید 

۸- ملاقات روزانه  

۹- ناهار را با هم بخورید     

۱۰- داوطلب شوید

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تیم‌سازی اثربخش

مداخلات ‌تیم‌سازی

۱- مداخلات مبتنی بر مهارت           

۲- مداخلات حل مسئله      

۳- مداخلات مبتنی بر شخصیت        

۴- مداخلات مبتنی بر فعالیت           

مراحل تیم‌سازی اثربخش    

راهنمای گام‌به‌گام تیم‌سازی اثربخش   

نحوه ‌تیم‌سازی اثربخش      

۱- اهداف مشخصی را برای نتایج یک تیم تعیین کنید.     

۲- اهداف مشخصی را برای سنجش اثربخشی تیم تعیین کنید.        

۳- سازوکاری برای ارتباطات روشن و یکپارچه بین اعضای تیم تعریف کنید.    

۴- رویه تصمیم‌گیری و حل مسائل تعریف کنید  

۵- رویه‌های مدیریت منابع انسانی را توسعه دهید

۶- تعیین عضویت در تیم     

۷- در صورت لزوم، بازه‌های زمانی برای شروع و خاتمه یک تیم را تعیین کنید 

۸- تعیین عضویت در تیم     

۹- نقش رهبر را اختصاص دهید.       

۱۰- نقش ارتباط‌دهنده را تعیین کنید   

۱۱- منابع موردنیاز (آموزش، مواد، منابع و غیره) را شناسایی کنید     

۱۲- هزینه‌ها را برای تأمین منابع ضروری تیم مشخص کنید          

۱۳- با هر یک از اعضا تیم ارتباط برقرار کنید    

۱۴- فعالیت‌های ‌تیم‌سازی را برای حمایت از اعتماد و روابط کاری برنامه‌ریزی کنید.      

۱۵- اولین جلسه تیم را با دقت برنامه‌ریزی کنید 

۱۶- مرتباً وضعیت اعضای تیم را در رسیدن به هدف، پایش و گزارش کنید      

۱۷- از جلسات تیم حمایت کنید         

۱۸- به طور منظم دستاوردهای اعضای تیم را جشن بگیرید!           

چک لیست خود تشخیصی برای تیم‌سازی اثربخش          

۱- انتظارات شفاف تیم       

۲- زمینه تیم       

۳- تعهد تیم        

۴- شایستگی تیم  

۵- منشور تیم      

۶- کنترل تیم      

۷- همکاری تیمی 

۸- ارتباطات تیمی 

۹- نوآوری خلاق  

۱۰- پیامدهای تیم

۱۱- هماهنگی تیم

۱۲- تغییر فرهنگ تیم        

‌نکات مهم در تیم‌سازی اثربخش        

۱- درک کنید که یک تیم عالی چیست

۲- رهبری قوی ایجاد کنید  

۳- بین اعضای تیم اتصال برقرار کنید 

۴- با هر یک از اعضای تیم ارتباط برقرار کنید   

۵- افراد را به مشارکت و همکاری دعوت کنید!  

۶- در رویدادهای ‌تیم‌سازی سرمایه‌گذاری کنید   

۷- نظارت و بازنگری کنید   

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: فعالیت‌های تیم‌سازی

فعالیت‌های تیم‌سازی          

۱- فعالیت‌های ‌برنامه‌ریزی  

۲- فعالیت‌های سازگاری     

۳- فعالیت‌های اعتماد         

۴- فعالیت‌های ‌همکاری     

۵- فعالیت‌های رابطه‌سازی  

۶- فعالیت‌های حل مسئله    

۷- فعالیت‌های فیزیکی      

نقاط اهرمی در فعالیت‌های تیم‌سازی   

۱- تشویق فعالیت‌های ‌تیم‌سازی        

۲- ناهار تیم‌سازی 

۳- تعیین روز کاری کارکنان 

۴- تأمین فضاهای همکاری راحت     

۵- ایجاد باشگاه کتاب در محیط کار   

مزایای فعالیت‌های ‌تیم‌سازی

خدمات عام‌المنفعه؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی          

اشتراک‌گذاری حکمت (خرد) مدیریتی؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی           

یخ‌شکنی؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی         

۱- یخ‌شکن «تقویت آموزش و بحث»  

۲- یخ‌شکن عمل‌گرا           

۳- بهترین یخ‌شکن‌ها برای جلسات و کلاس‌های آموزشی 

۴- توسعه یخ‌شکن 

۵- سؤالات یخ‌شکنی در تیم‌سازی      

۵-۱- سؤالات یخ‌شکنی شناختی       

۵-۲- سؤالات یخ‌شکنی سرگرم‌کننده  

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

نویسنده نوشته: جواد فقیهی پور

مشاور و مدرس مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
25 + 12 =


این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شاید دوست داشته باشید

دوره جامع مدیریت ویژه نوجوانان و جوانان در مرکز آموزش و مشاوره دارالفنون

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره مدیریت رفتار سازمانی برای دانشپذیران ارشد مدیریت کسب‌و‌کار در موسسه علوم و فنون تهران

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)

دوره رفتارشناسی دیسک پیشرفته برای مخاطبین مرکز آموزش و مشاوره دارالفنون

مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)